2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Michaela S.
Úväzky

Dobrý deň, prosím o radu:
máme uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú na prácu vych. v ŠKD, úväzok na 100%.
Máme ukončené VŠ 2. stupeň odbor pedagogika...+ kombinácie... V ŠKD nám je "ponúknutý" úväzok 21 hod. t.j. 84%. (po prepočte z 25 hod. základného úväzku...)
Nakoľko máme vzd. 2. st. Mgr. v odbore pedagogika... - že vraj môžeme učiť, (tak nám to bolo povedané), bolo nám ponúknuté do júna 2020 ostatné hod. t.j.16% s možnosťou učiť nekvalifikovane napr. ANJ,RUJ ( v 6 plat. triede). Vedenie školy to stále chápe ako doplnenie úväzku pre prácu v ŠKD... Máme ukončené aj 1. aj 2. atestácie, aj vzdelávania + 12% ale len v našom odbore vychovávateľstvo... Podľa nás, to nie je dopĺňanie úväzku, pretože by to bolo na inú zmluvu, prípadne na dohodu...padneme o 3 triedy s platom, budeme ako nekvalifikované... (Takto mnoho rokov robíme aj asistentov...)
Ony počítajú 21 hod. v ŠKD + 4 hod napr. ANJ... to je pre nich 25 hod. úväzok t.j. 100%. Považujeme to za nie rozumné riešenie... Padneme dolu v triede napr. z 9 na 6, pre ktorú máme požadovanú kvalifikáciu, nemáme nárok ani na kreditový príplatok... Vieme, že škola potrebuje riešiť, manažovať chod školy, ale ísť na úkor kvalifikovanosti pedagógov a aj ich odmeňovania, nie je správny krok. Ako to vysvetliť vedeniu, ako sa brániť? My sme tomu naklonené, ale len v prípade nad rámec úväzku... ak nás potrebujú na 1 šk. rok ako nekvalifikované uč.,tak to chápeme, ale chceme byť v ŠKD na 100 %.
Ako sa brániť? Ako postupovať? Ďakujeme za radu... Pekný deň.

Maria Pavlikova
Úväzky

Vedenie školy to chápe správne. Alebo ja som zle pochopila Vašu otázku. V praxi to funguje takto : práve dopĺňanie úväzku je pre Vás výhodnejšie, ale musíte si v súlade s § 9 zákona č. 138/2019 Z. z. dopĺňať úväzok výchovno-vzdelávacou činnosťou výchovných predmetov, nie hociktorý predmet. A bolo by to na jednu pracovnú zmluvu, pretože vtedy sa neposudzuje kvalifikovanosť učiteľa., teda max. 7 hodín môže vychovávateľ učiť kvalifikovane alebo nekvalifikovane, je zaradený ako vychovávateľ a posudzuje sa jeho vzdelanie na pozíciu vychovávateľ. Teda ak máte prvú atestáciu aj druhú atestáciu ako vychovávateľ a budete učiť 7 hodín výchovné predmety (nie hocijaký predmet a nie ani jazyky) budete zradená na 100 % úväzok ako vychovávateľ do 9. platovej triedy.