5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
StanleyIpkiss
Úväzky zástupcov riaditeľa

Dobrý deň,

rád by som sa Vás opýtal na jednu vec. V zákone č.422 je uvedené, že pri počte tried viac ako 23 (na základnej škole), má zástupca riaditeľa školy znížený úväzok na 8 hodín. Platí to aj v prípade že sú na škole dvaja zástupcovia? Majú teda obidvaja zástupcovia nárok na 8-hodinový úväzok? Na škole je 27 tried a 8 oddelení ŠKD.

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Úväzky zástupcov riaditeľa

Ak je na škole 27 tried a 8 oddelení ŠKD a jeden zástupca je ustanovený pre prvý stupeň základnej školy a ŠKD a druhý zástupca pre druhý stupeň základnej školy; tak do stanovenia úväzku sa im započíta počet tried, ktoré riadia. Nepredpokladám, že obaja zástupcovia riadia, resp. zastupujú riaditeľa školy rovnako, t. j. celú školu.

StanleyIpkiss
Máte pravdu, jeden riadi 1.

Máte pravdu, jeden riadi 1. stupeň (12 tried) + ŠKD (8 oddelení) a druhý 2. stupeň (15 tried). Podľa všetkého teda majú mať v úväzku po 10 hodín. V spomínanom zákone to však tak jednoznačne uvedené nie je. Na inom fóre som dokonca dostal odpoveď, že ak tam nie je napísaný počet zástupcov, tak by ten znížený 8-hodinový úväzok mal platiť pre obidvoch zástupcov.

Maria Pavlikova
Uväzky zástupcov riaditeľa

Počet zástupcov nie je napísaný pri žiadnej škole. Je na riaditeľovi ako si organizuje prácu a či si ustanoví zástupcu alebo zástupcov. Nie je to zákonná povinnosť, iba možnosť. Ja by som to riešila ako to uvádzate vyššie. Nie je to dané v nariadení vlády, ale v praxi sa to takto osvedčilo. Podporne sa dá použiť § 7pods. 2, 3 a 4 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z.

jpenris
stanovenie úväzku zástupcov riaditeľa gymnázia

Naše gymnázium má 31 tried. Riaditeľka školy v roku 2008 ustanovila na základe výberového konania troch zástupcov pre teoretické vyučovanie. Ten počet na našej škole je výsledok dlhoročnej tradície, ale okrem toho je poslankyňou mestského zastupiteľstva, podpredsedníčkou samosprávneho kraja, takže prirodzene viacero jej riadiacich kompetencií prechádza v tejto súvislosti na jej zástupcov. Pokiaľ viem, počet zástupcov je vecou riaditeľa školy, t. j. nie je určený žiadnou platnou legislatívou. Na rozdiel od základnej školy, ktorá má nižší a vyšší stupeň (pre každý môže mať samostatného zástupcu, ich riadiace kompetencie sa neprelínajú), alebo na rozdiel od spojenej školy, ktorá môže mať viac organizačných zložiek (každá zložka môže mať svojho zástupcu), na gymnáziu sa nedá celkový počet tried rozdeliť tak, že do riadiacej povinnosti každého zástupcu spadá len jedna tretina z celkového počtu tried. Preto by ma zaujímal Váš názor, aký úväzok má mať každý z troch zástupcov riaditeľky nášho gymnázia? Jedenásť (ako tvrdí zriaďovateľ, opierajúci sa o model matematického rozdelenia tried na tretiny) alebo päť? Za odpoveď ďakujem.