1 príspevok / 0 nový
Feri
Úväzok majstra odbornej výchovy

Dobrý deň pani Pavlíková.

Pracujem ako majster odbornej výchovy pre 4-ročný učebný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik na SOŠ, kde zabezpečujem odborný výcvik študentov v školských dielňach. Úväzok majstra odbornej výchovy je vo vyhláške č. 422/2009 Z. z. v rozpätí 24 - 35 hod./ týždenne. Na fóre som našiel Váš príspevok http://www.skolskyportal.sk/uvazok-ucitela-majstra-odbornej-vychovy-v-sos kde uvádzate, že rozsah hodín 24-35 je "stanovený z dôvodu, že sa zohľadňuje rozsah podľa jednotlivých odborov. Každý odbor si vyžaduje inú dotáciu hodín."

Prosím Vás, aká je týždenná dotácia hodín pre môj odbor?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.