1 príspevok / 0 nový
liaslu
úväzok a zaradenie učiteľa do PT

Dobrý deň,
prosím o pomoc odpoveďou na tieto otázky:

1.) Je riaditeľ školy povinný vyhovieť želaniam učiteľom pri určovaní úväzkov? Musí určiť úväzky učiteľom tak ,aby boli všetci učitelia kvalifikovaní za akúkoľvek cenu? (Napríklad tak, že učitelia 1.stupňa budú učiť na 2.stupni a učitelia 2. stupňa na 1. stupni? Nejaké hodiny kvalifikovane,nejaké nekvalifikovane...)Toto je pre neho záväzné? Alebo je v jeho kompetencii ako určí úväzky, pokiaľ zabezpečí kvalifikovanosť vyučovania a úväzky určí tak, aby to bolo na prospech žiakov a kvality vyučovania?

2.) Bolo by možné považovať konanie riaditeľa za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia §142 ods. 3 zák.č. 311/2001 Z.z. ktorého by sa dopustil tým, že neposkytne zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku za obdobie, keď zamestnanec nebude môcť vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa ako sú uvedené v §142 ods.1 a 2 zák. č. 311/2001 Z.z. ?
Mohla by sa za prekážku na strane zamestnávateľa považovať skutočnosť, že učiteľke X.Y. sa určil taký úväzok pre ktorý nesplnila kvalifikačnú požiadavku?

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.