8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mgr. Oľga Láslová
úväzok zástupcu

Dobrý deň, som zástupca RŠ pre organizačnú zložku základná škola ako súčasť spojenej školy, pod moju pôsobnosť patrí 9 tried zš a 3 oddelenia škd, aký úväzok mi prináleží od 1.9.2019?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Úväzok zástupcu

Podľa § 6 ods. 6 písm. b) nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. do základného úväzku zástupcu riaditeľa spojenej školy sa započítavajú všetky triedy organizačnej zložky základná škola. Ak riadite aj tri oddelenia školského klubu detí, tak počet tried vo Vašej riadiacej pôsobnosti je 12 a Váš úväzok by mal byť stanovený podľa prílohy č. 6 časť C na 7 hodín týždenne.

jolana76
základný úväzok

Prajem pekný deň, som zástupca riaditeľa pre organizačnú zložku Materská škola ako súčasť spojenej školy, pod moju pôsobnosť patria 3 triedy v MŠ, prosím Vás, aký úväzok mi prináleží od 1. 9. 2019? Bolo mi oznámené, že 23 hodín, no myslím si, že by to malo byť podľa správnosti 17 hodín. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Základný úväzok

Základný úväzok zástupcu riaditeľa spojenej školy pre organizačnú zložku materská škola, ktorý riadi 3 triedy je 17 hodín. Ak sa jedná o základnú školu s materskou školou, tak vtedy by bol Váš základný úväzok 23 hodín. Úväzok sa určuje podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády SR č. 201/2019 Z. z.

jaspercrazy
Základný uväzok

Dobrý deň, som zástupca riaditeľky školy pre organizačnú zložku praktickej školy ako súčasť spojenej školy, pod moju pôsobnosť patria 2 triedy; zástupca riaditeľky školy pre organizačnú zložku základnej školy pre žiakov s autizmom -1 trieda; zástupca riaditeľky školy pre ŠKD - 2 oddelenia; zástupca riaditeľky školy pre centrum voľného času.Aký uväzok mi prináleží.Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Základný úväzok

Mám to chápať tak, že ste zástupca riaditeľa školy pre praktickú školu a riadite všetko. Ja by som Vás stanovila ako zástupca riaditeľa spojenej školy, neurčovala jednu organizačnú zložku a sčítala všetky triedy, oddelenia a pod. a takto určila znížený úväzok podľa vyhlášky MŠ SR č. 201/2019 Z. z.

jaspercrazy
Základný uväzok

Dobrý večer, ďakujem za odpoveď. Pre doplnenie: Máme však na škole ešte jednu zástupkyňu, ktorá je vyslovene zástupkyňou len pre organizačnú zložku špeciálna základná škola, ktorá má 9 tried.
Vopred ďakujem za pomoc a radu.

Maria Pavlikova
Základný uväzok

Je to v poriadku, jej sa určí úväzok podľa počtu tried - 9 a Vám sa určí úväzok podľa tried, oddelení ŠKD a záujmových útvarov, atď., ktoré riadite Vy.