1 príspevok / 0 nový
elaelaela
Úväzok zástupcu riaditeľa

Dobrý deň, poprosím Vás - aký úväzok má mať zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia, ak je táto funkcia kumulovaná s funkciou vedúceho vychovávateľa? Na pracovnej zmluve mám uvedené - zástupca RŠ. Počet detí vo veku 15-18 rokov v zariadení je od 20 do 40, zriadené sú tri triedy odborného učilišťa a tri výchovné skupiny . Ďakujem.