1 príspevok / 0 nový
Sanigulka
Už nie som kvalifikovaná?

Dobrý deň, pani Pavlíková,

v auguste som nastúpila do špeciálnej materskej školy ako kvalifikovaná učiteľka. Následne som bola poverená riadením tejto školy, pretože som ako jediná spĺňala kvalifikačné predpoklady (V roku 2007 som ukončila Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a následne rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Neskôr som si urobila aj 1. atestáciu viazanú na primárne vzdelávanie, strednú školu mám nepedagogickú). Začala som chodiť aj na funkčné vzdelávanie. Správne tomu rozumiem, že podľa novej vyhlášky č. 1/2020 som už nekvalifikovaná a potrebujem doštudovať Bc. odbor v oblasti predprimárneho vzdelávania?

Ďakujem Vám za odpoveď.