4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Danková
Uznanie 1. atestácie

Dobrý deň,

prosím Vás, mám nárok na zaradenie do kariérneho stupňa odborný zamestnanec s 1. atestáciou
(V prípade, že ma preradia do školského klubu detí pri ZŠ, pozn: Aktuálne som učiteľka SJL na 2. stupni, kvalifikovaná), ak som úspešne vykonala 2. atestáciu v kariérnom stupni samostatný pedagogický zamestnanec?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie prvej atestácie

Ak Vás preradia do školského klubu detí pri ZŠ, budete pedagogický zamestnanec (nie odborný ako uvádzate) Ak ste vykonali druhú atestáciu, tak ste ju vykonali v kariérovom stupni učiteľ s prvou atestáciou a ste zaradená do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou. Samostatný pedagogický zamestnanec je pedagogický zamestnanec bez atestácie. Skúste to napísať nejako inak, lebo Vám nerozumiem, akého odborného zamestnanca máte na mysli.

Jana Danková
Uznanie atestácie

Mojou otázkou je:
Ak som 1. atestáciu aj 2. atestáciu vykonala v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, patrí mi uznanie atestácií, ak budem pracovať ako vychovávateľka školského klubu detí pri ZŠ?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie

Ak ste zaradená v kategórii učiteľ s druhou atestáciou a preradia Vás do kategórie vychovávateľ, budete zaradená ako vychovávateľ s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z , aj podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.