4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Uznanie 1.atestácie

Dobrý deň pani Pavlíková,
sme stredná odborná škola, chcela by som sa s Vami poradiť s uznaním 1.atestácie ped.zamestnanca - vychovávateľ na ŠI.
Vzdelanie: Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava, štud.odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - diaľkové pomaturitné štúdium rok ukončenia 2001, VŠ 2.stupňa UMB v BB, Fakulta prírodných vied rok ukončenia 2005, zamestnanie ako učiteľ v MŠ od roku 1999 do roku 2020 (2014 - 2019 absolvovala rôzne inovačné, aktualizačné ale všetko pre predprimárne vzdelávanie, 1. atestácia v roku 2015, funkčné v roku 2018 pre ved.ped.zamestnancov. Pedagogická prax v MŠ cca 21 rokov.
U nás v prac.pomere od 2020 - 2022 ale ako nepedagogický zamestnanec v administratíve - v tomto období absolvovala základný modul DPŠ - Pedagog.kompetenčný rámec - rok ukončenia 2021, ďalej absolvovala rozširujúci modul DPŠ v kateg.vychovávateľ - rok ukončenia 2022. Od 09/2022 zaradená ako samostatný PZ - vy - vychovávateľ na ŠI. V období 03/2023 - Osvedčenie o 1.atestácii, stup. dosiahnutého vzdelania VŠ.2 stupeň, zaradenie do kategórie vychovávateľ.
Je potrebné aby zamestnanec požiadal školu o uznanie písomnou žiadosťou?
Podľa 138/2019 § 59 odst. 4 môže PZ vykonať 1.atestáciu najskôr po 5 rokoch od zaradenia do kariérového stup. samostaný PZ. U nás je ale takto zaradená od 09/2022, od 1999-2020 zaradená ako učiteľ MŠ. Ja ale neviem ako bola zaradená v MŠ. Môžeme jej to uznať a od 04/2023 zaradiť ju ako PZ s 1.atestáciou a priznať jej plat.tarifu 8?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie 1.atestácie

Dobrý deň,
z celej otázky je dôležité, či bola 5 rokov zradená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Bez tejto informácie sa nedá konať. Vy neviete ako bola zaradená v MŠ. Na úrovni ÚSO bola kvalifikovaná, tak to berte ako samostatná. Malo by to byť v poriadku. Atestáciu jej uznáte na druhý deň po jej vykonaní, nie od 4/2023.

personalista77
Uznanie 1.atestácie

Ďakujem za usmernenie.
Osvedčenie o 1.atestácii bolo doručené 10.3.2023, ale dátum ukončenia na Osvedčení je 8.2.2023.
Môžeme jej to uznať so spätnou platnosťou?

Maria Pavlikova
Uznanie 1.atestácie

Dobrý deň,
Vaša zamestnankyňa splnila podmienky na zaradenie do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou 9. 2. 2023. Od tohto dátumu jej patrí zaradenie do 8. platovej triedy.