8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LenkaLenka
Uznanie 1.atestácie a nový zákon

Dobrý deň,

som samostatný učiteľ s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom mojej pedagogickej činnosti. 31.8.2019 mi uplynie tretí rok výkonu pedagogickej praxe. Podľa doteraz platného zákona by som po tomto dátume mala byť zaradená do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Od 1.9.2019 však začne platiť zmena doplnku, kde sa mení trojročná prax potrebná na prechod do vyššej kategórie na päť rokov praxe.
Ja samozrejme požiadam o preradenie do vyššej kategórie skôr ako 1.9.2019. Zaujíma ma ale, podľa ktorého zákona by malo vedenie pristupovať k mojej žiadosti.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Katarina Balaziova
Uznanie 2. Atestácie

Dobrý deň,
Poprosím Vás o stanovisko. 1. Atestáciu vo svojom odbore som vykonala 28.4. 2018 a bola som preradená do vyššej (11) platovej triedy. O rok neskôr,t.j. 26.4 2019 som úspešne vykonala 2. atestáciu avšak kvôli dlhodobej PN a nástupu na materskú ju nestihnem predložiť zamestnávateľovi do 30.8.2019. T.j. najskôr viem požiadať o preradenie do vyššej triedy až po 1.9. kedy uz bude v platnosti novela o atestaciach,ktorá výrazne mení podmienky uznania atestácií. Kedže som ale atestáciu vykonala v obdobi do 30.8.2019,musí mi ju zamestnávateľ uznať aj so spätnou platnosťou?
Vopred dakujem,
Balaziova

Maria Pavlikova
Uznanie druhej atestácie

Ak máte vysvedčenie o vykonaní druhej atestácie už vydané, aká prekážka je, že ho nestihnete odovzdať zamestnávateľovi. Verím, že i napriek práceneschopnosti, či materskej dovolenke, môžete zaslať zamestnávateľovi poštou daný dokument. Zamestnávateľ Vás preradí do vyššej platovej triedy i počas materskej dovolenky i napriek tomu, že Vám nebude vyplácať zvýšený plat. Za prvú atestáciu sa od 1. 9. 2019 v súlade s § 90 zákona č. 138/2019 Z. z. (nový zákon o pedagogických zamestnancoch) považuje prvá atestácia vykonaná podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019. Rovnako to platí aj pre druhú atestáciu. Nič netreba uznávať so spätnou platnosťou, ale riešte to teraz v reálnom čase.

Katarina Balaziova
Uznanie 2. Atestacie

Pani Pavlíková,
Ďakujem za promptnú odpoveď. Ja som si chcela dať uznať 2. Atestáciu hneď ako som obdržala osvedčenie,t. j. začiatkom mája 2019,ale kedže som uz v tom obdobi bola na PN ( rizikové tehotenstvo),pani zástupkyňa mi oznámila,ze ona ma teraz nevie preradiť do vyššej triedy a uznať atestáciu nakoľko som evidovaná ako PN a nechodím reálne do prace. Navrhla preto,aby som si uplatnila jej uznanie až po skončení materskej (t.j. Marec 2020)- ktorá plynulo nadväzuje na PN. Podľa Vás mam právo na jej uznanie ( bez vyplácania) aj teraz počas PN?
Este raz vopred veľmi pekne dakujem
Balaziova

Maria Pavlikova
Uznanie druhej atestácie

26. 4. 2019 ste získali kvalifikačné predpoklady na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou a na zaradenie do 9. platovej triedy. Nerozlišuje sa, či ste boli v práci alebo na dovolenke alebo na materskej dovolenke. Ak nebudete zaradená ako učiteľ s druhou atestáciou do 31. 8. 2019, od 1. 9. musíte mať desať rokov pedagogickej praxe, resp. päť rokov od vykonania prvej atestácie a to asi nebude vo Vašom prípade reálne.

Katarina Balaziova
Uznanie druhej atestácie

Pani Pavlíková
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Balaziova

mikova.iveta
atestácia

Pri uznávaní atestácie sme písali dolu možnosť odvolania: Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 47b ods.2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov je možné do 15 dní od doručenia podať sťažnosť na Odbor školstva...

Podľa zákona 1382019 máme použiť aký paragraf na odvolanie proti rozhodnutiu? Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Ak zamestnanec predložil vysvedčenie o vykonaní atestácie do 31. 8.2019, tak riaditeľ - zamestnávateľ bol povinný túto uznať a zaradiť zamestnanca na druhý deň po dátume, ktorý bol uvedený na vysvedčení - aj spätne - do kariérového stupňa učiteľ s prvou (druhou) atestáciou. Žiadne rozhodnutie sa nepísalo. Od 1. 9. 2019 je zmena v tom, že učiteľ musí byť päť rokov zaradený v nižšom kariérovom stupni, aby postúpil do vyššieho. Žiadne rozhodnutie sa nepíše. Uznanie atestácie nikdy nebolo na rozhodnutí zamestnávateľa, bola a je to povinnosť. Vami uvádzaný § 47b ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. nadväzuje na § 47a uvedeného zákona a viazal sa jedine na uznávanie kreditov za kontinuálne vzdelávanie a mohla sa podať sťažnosť. V zákone č. 138/2019 Z. z. sa kredity neuznávajú, tak podobný paragraf nám nechýba. Možno treba rozlišovať rozhodnutie v správnom konaní, kde je možnosť odvolania a sťažnosť zamestnanca. Vv § 86 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis v správnom konaní okrem § 73 a 74, čo sú správne delikty, za ktoré sa ukladajú sankcie, ale rozhodne ich nebudete ukladať Vy ako škola.