4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
akovalcikova
Uznanie 1.kvalifikačnej skúšky

Dňa 2.6.2001 som ukončila inžinierske štúdium na Elektrotechnickej
fakulte Žilinskej univerzity. V rokoch 2001/2002 som bola na doktorandskom
štúdiu, ktoré som ale neukončila. Od septembra 2002 som bola na materskej
dovolenke.  Od  2.9.2004 som nastúpila do školstva na SOŠ v
Novákoch. Dňa 5.5.2009 som ukončila doplňujúce pedagogické štúdium na Žilinskej
univerzite. K 1.11.2009 mi DPŠ nebola uznaná ako 1.kvalifikačná skúška
(1.atestácia),  keďže som
v tom čase nemala uznaných 5 rokov praxe, do ktorých mi chýbalo 60 dní.
K dnešnému dňu mám 8 rokov praxe. Chcem sa teda opýtať, či mi
k dnešnému dňu nemôže byť táto DPŠ uznaná ako 1.atestácia alebo či sa
môžem prihlásiť do 31.12.2012 na 1.atestáciu bez nutnosti získania 60 kreditov? 

Ďakujem za odpoveď alebo radu 

Maria Pavlikova
Uznanie 1. kvalifikačnej skúšky

Ak ste k 1. 11. 2009 nezískali náhradu 1. kvalifikačnej skúšky, pretože ste nemali 5 rokov pedagogickej praxe,náhradu Vám už zamestnávateľ priznať nemôže, pretože náhrady kvalifikačných skúšok sa od 1. 11. 2009 neuznávajú. Na atestáciu sa môžete prihlásiť,bližšie informácie Vám podá vzdelávacia inštitúcia, ale kredity potrebovať budete.

Zuzana Kráľová
1.kvalifikačná skúška

Dobrý deň, p. Pavlíková, chcela by som sa spýtať k 30.05.2009 som ukončila rigoróznu skúšku. Do školstva som nastúpila v roku 2010. Chcem sa spýtať či je možné aby mi bola rigorózna skúška uznaná ako náhrada 1. astestácie alebo mám nárok na 60 kreditov.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

Náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali do 31. 10. 2009 za podmienky 5 rokov pedagogickej praxe. Do školstva ste nastúpili v roku 2010. Náhradu Vám uznať nebolo možné. Po troch rokoch pedagogickej praxe za vykonanie rigoróznej skúšky vydá riaditeľ v súlade s §47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vypláca sa kreditový príplatok.