2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
uznanie doktorandského štúdia ako 2. kvalifikačná skúška

Robím si doktorandské štúdium v odbore sociálna práca na pedagogickej fakulte. Tema práce je zameraná na sociálnu oblasť vo výchove a vzdelávaní na ZŠ a ŠZŠ. Bude mi toto štúdium uznané ako II. kvalifikačná skúška?

z.duchonova
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania

Pozmeňujúcim návrhom poslancov sa rozšírila možnosť
uznania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Od 01. 01. 2012 je možné zamestnanca, ktorý má najmenej tri roky praxe a získal tretí stupeň
vysokoškolského vzdelania a titul "PhD." (samozrejme v
odbore súvisiacom s výkonom jeho činnosti) zaradiť do
kariérového stupňa – zamestnanec s prvou atestáciou.
Zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov praxe a získal
titul "PhD" sa zaradí do kariérového stupňa – zamestnanec
s druhou atestáciou.