16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Stefania Piliarova
Uznanie kreditov

Nový zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika a informatika získal kredity za overenie kompetencií - práca vo worde, s excelom, v power pointe, s outlokom v roku 2011. Môžem mu ako riaditeľka školy tieto kredity neuznať vzhľadom na jeho získané vysokoškolské vzdelanie ?

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Kreditový systém od začiatku priniesol problémy s uznávaním kreditov. Tieto sa ešte znásobili, keď od 1. 1. 2018 nemáme sedemročnú platnosť kreditov. Niektorí riaditelia zastavili vyplácanie kreditového príplatku, niektorí ho zastavujú podľa starej sedemročnej doby platnosti a niektorí vyplácajú s neobmedzenou platnosťou. Podobne sú problémy a nejasnosti s tým, či pri zmene zamestnávateľa, môže tento prehodnotiť uznanie kreditov. I napriek tomu, že mám na danú vec svoj názor, neviem, aký je názor kompetentných na MŠVVaŠ SR a preto Vám odporúčam obrátiť sa nich. Ospravedlňujem sa, že som Vám nedala stanovisko, ale píšem Vám to preto, aby ste zbytočne nečakali na moju odpoveď.

Patrik14
Uznanie kreditov

Dobrý deň. Po ukončení vysokej školy som hneď nastúpil ako učiteľ. Počas prvého roku som si rozšírili štúdium a rigoróznu prácu a skúšku. Podľa zákona mám nárok na 60 kreditov ? Neviem či to stále podľa zákona platí alebo nie a kedy si dané kredity môžeme uplatniť akurát sa mi začal tretí rok pedagogickej praxe. A u koho mam dané kredity vymáhať a ako ? Môže my niekto poradiť ohľadom mojich otázok. Ďakujem veľmi pekne .

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Ak ste vykonali rigoróznu skúšku, tak v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z., riaditeľ Vám vydá po troch rokoch pedagogickej praxe osvedčenie o priznaní 60 kreditov a bude vyplácať kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Kredity nemusíte u nikoho vymáhať. Jednak ešte Vám nevznikol nárok a jednak riaditeľ školy si snáď splní svoju povinnosť a vydá Vám osvedčenie. Až potom, keď tak neurobí, ho písomne požiadate o vydanie osvedčenia.

Silvie
Uznanie kreditov

Prepáčte, ale ja si myslím , že v uvedenom prípade je lepšie uplatniť
§ 27 ods. 5,písm b. zákona v zmysle ktorého sa
Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti.

Je to určite lepšie ako vyplácanie kreditového príplatku, zvlášť , keď tento stratí podľa nového zákona platnosť. Atestácia tá naopak zostane

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Svoju úvahu ste vložili doprostred témy, tak neviem, ku ktorej otázke parí.
Dovolím si však vysvetliť, že § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z., ktorý uvádzate sa dá použiť, ak zamestnanec absolvoval tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonnom jeho pedagogickej činnosti a má tri roky pedagogickej praxe. Ak však pedagogický zamestnanec vykonal rigoróznu skúšku a má tri roky pedagogickej praxe, tak v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ mu vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vypláca kreditový príplatok. Nie je to na rozhodnutí , čo je lepšie, ale treba zvážiť, či má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s titulom PhD., ktorý sa píše za menom alebo rigoróznu skúšku s titulom PhDr., prípadne PaedDr., ktorý sa píše pred menom.

janci13
Uznat,ci neuznat kredity?

Dobry den,
uznat alebo neuznat kredity v zakladnej skole na ktorých je uvedene: Inovacne vzdelavanie pre ucitelov pre nizsie stredne odborne vzdel, stredne odbor.vzdelav, uplne stredne odb.vzdel, vyssie odborne vzdelavanie, ucitelov pre kontnualne vzdelavanie? Jedna sa mi,o to ze p. ucitelka nastupila ako ucitel nabozenstva pre II.stupen na zakladnej skole. Dakujem.

Maria Pavlikova
Uznať či neuznať kredity

Váš problém je plne v kompetencii riaditeľa školy, ktorý podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. uzná
pedagogickému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania na účely vyplácania kreditového príplatku. Okrem toho nepíšete nič konkrétne, na základe čoho by som mohla ja alebo niekto iný zaujať stanovisko.

SVeronika
pridelenie kreditového príplatku - prílohy

Dobrý deň, pani Pavliková, rada by som sa poradila. Požiadala som o priznanie kreditového príplatku. K žiadosti som priložila fotokópie osvedčení z absolvovaných vzdelávaní. Hospodárka však trvá na tom, aby som k žiadosti priložila originály osvedčení. Keďže by som si chcela originály ponechať, navrhla som jej alternatívu a to takú, že originály dám úradne overiť a tie jej prinesiem. Moje riešenie však odmietla. Má pani právo požadovať originály v zmysle nejakého zákona? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pridelenie kreditového príplatku

Prístup Vašej hospodárky je neobvyklý. V praxi to funguje tak, ak si chcete ponechať originály osvedčení, tak riaditeľovi sa prinesie originál a fotokópia s tým, aby si porovnal, že fotokópia súhlasí s originálom. Nie je potrebné overovať si kópie na matrike. Predpokladám, že ste vzdelávanie mali v pláne kontinuálneho vzdelávania a prihlášku Vám riaditeľ podpísal. Ak Vám kredity neuznajú, musí Vám riaditeľ v súlade s § 47a ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. vydať písomné zdôvodnenie. Následne napíšte sťažnosť na okresný úrad v sídle Vášho kraja v zmysle § 47b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.

katarina27
zmena kreditného príplatku, rigorózna skúška

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom -opätovnej- plánovanej zmeny v dĺžke vyplácania kreditov.
Boli mi uznané kredity (sú mi vyplácané) za rigoróznu skúšku. Je možné, že aj v tomto prípade bude ich vyplácanie ohraničené trvaním siedmich rokov? Vopred ďakujem za odpoveď.

katarina27
*zmena kreditového príplatku, rigorózna skúška

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom -opätovnej- plánovanej zmeny v dĺžke vyplácania kreditov.
Boli mi uznané kredity (sú mi vyplácané) za rigoróznu skúšku. Je možné, že aj v tomto prípade bude ich vyplácanie ohraničené trvaním siedmich rokov? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zmena kreditového príplatku, rigorózna skúška

Ak Vám bolo vydané za rigoróznu skúšku osvedčenie o priznaní 60 kreditov v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. do 31. 12. 2017, tak je uvedená doba platnosti sedem rokov. Ak Vám bolo vydané osvedčenie po 1. 1. 2018, tak doba platnosti už uvedená nemala byť. V obidvoch prípadoch dnes platí, že doba platnosti kreditov je neobmedzená. Neviem si domyslieť, kedy Vám bolo vydané osvedčenie a neviem ani si ani domyslieť, čo bude v novom zákone, ktorý ešte nie je na stole.

8lenocka8
Priznanie kreditov

Dobrý deň, dokedy mi riaditeľ školy môže priznať kredity. Plánujem sa ešte v lete vzdelávať, nakoľko mi chyba 1 kredit do priznania kreditoveho príspevku.

Maria Pavlikova
Priznanie kreditov

Nerozumiem otázke.

luky177
rigorózne konanie - priznanie kreditov

Dobrý deň, chcel by som sa informovať a poradiť ohľadom rigorózneho konania. Vyštudoval som učiteľstvo Sj-Hi. Ako čerstvý absolvent začínam od septembra prvýkrát učiť. Zároveň sa plánujem prihlásiť na rigorózne konanie v odbore história (PhDr.) – slovenské dejiny, čiže budem písať prácu bez aplikácie do školskej praxe. Moja základná otázka znie, či po vykonaní rigoróznej skúšky v odbore história! (nie učiteľstvo histórie – PaedDr.!) mi v školstve budú priznané kredity (60 kreditov + kreditový príplatok, samozrejme po troch rokoch praxe) alebo nie, čiže budem musieť vykonať skúšku v odbore učiteľstvo histórie (PaedDr.).

Ďakujem za odpoveď.