8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tana11
Uznanie kreditov a príplatku za štátnu jazykovú skúšku

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mám nárok na uznanie kreditov a na kreditovy príplatok za vykonanie štátnej jazykovej skúšky. Kritérium trojročnej praxe mám splnené. Avšak naša pani mzdárka mi odpovedala, že o tom nepočula.

ĎAKUJEM

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z z. kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

miskav
Uznanie kreditov

Dobrý deň, mám otázku. Na jazykovej škole sú tri druhy štátnych skúšok: základná, všeobecná a odborná. Ak správne chápem, za každú jednu z nich má učiteľ právo získať 60 kreditov? Teda aj základnú? Na akom stupni škôl môže potom vyučovať predmet so spomínanou štátnicou?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a vykonanou štátnou jazykovou skúškou z cudzieho jazyka na štátnej jazykovej škole - úroveň základná a úroveň všeobecná je kvalifikovaným učiteľom cudzieho jazyka na základnej škole. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z z. kredity za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Za rovnaký, teda jeden cudzí jazyk môžete získať iba jedenkrát 60 kreditov bez ohľadu na stupeň. Neuplatňuje sa to tak ako to predpokladáte v otázke.

miskav
Uznanie kreditov

Dobrý deň, veľmi pekne Vám ďakujem za tak rýchlu odpoveď. Momentálne pracujem na strednej škole. Myslíte, že by som mohla získať tých 60 kreditov, aj keď som by som vykonala len základnú štátnu jazykovú skúšku? Môže mi to zamestnávateľ v takomto prípade uznať?
Vopred ďakujem za odpoveď, zákony, ktoré ste uviedli, si určite preštudujem. Pekný deň

lubomira166
kredity

Mám nárok na priznanie kreditov podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z z. za vykonanie rigoróznej skúšky-na akú dobu platia tieto kredity?

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a vykonanou štátnou jazykovou skúškou z cudzieho jazyka na štátnej jazykovej škole - úroveň základná a úroveň všeobecná je kvalifikovaným učiteľom cudzieho jazyka na základnej škole. Ale na strednej škole základná úroveň štátnej jazykovej skúšky nestačí, ak ste ju nevykonali do 1. 9. 2005. Pozrite si vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť VII, písm. A bod 17b. Ak nespĺňate časové obdobie, tak ste nekvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka. Kredity by Vám riaditeľ po trojročnej praxi i napriek tomu mohol priznať.

Maria Pavlikova
Kredity

Nárok na priznanie 60 kreditov podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. za vykonanie rigoróznej skúšky má pedagogický zamestnanec s najmenej trojročnou pedagogickou praxou. Na osvedčeniach, ktoré sa vydávajú od 1. 1. 2018 sa doba platnosti kreditov neuvádza.