2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ivetbub
Uznanie kreditov - skončenie PP pri prvom odchode do dôchodku a nadväzne nový PP

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Máme pedagóga, ktorý je zamestnaný v súčasnej dobe na dobu neurčitú na 100 % úväzok. V januári 2020 pedagóg požiadal o starobný dôchodok. Rozhodol sa, že ešte chce učiť jeden ďalší školský rok, aby dotiahol štvrtákov k maturite. Bude však učiť iba na 68 % úväzok. V súčasnej dobe má priznaný 12 % kreditový príplatok. Pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku má nárok na vyplatenie odchodného. Ak by teraz skončil pracovný pomer dohodou, bolo by mu vyplatené odchodné z úväzku 100 %. Ak však nepožiada a bude naďalej pokračovať v pracovnom pomere, na budúci rok mu bude vyplatené odchodné z úväzku iba 68 %. Otázka, ktorá mi nie je jasná ani po preštudovaní Pomôcky pre aplikačnú prax vydanú MŠVVaŠ SR dňa 01.10.2019 je, či v prípade, že zamestnanec teraz skončí PP dohodou a my s ním uzatvoríme PP na dobu určitú na jeden rok, bude mať nárok na započítanie doteraz uznaných kreditov. Neradi by sme zamestnanca finančnej poškodili. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Čo sa týka nároku a vyplatenia odchodného, uvažujete správne. Bolo by vhodné upozorniť ho na skutočnosť, ak sa mu zníži úväzok - s čím musí samozrejme súhlasiť, bude mať odchodné vyplatené zo zníženého úväzku. Ten istý zamestnávateľ, ten istý zamestnanec a Vy hľadáte v pomôcke, či mu môžete vyplácať kreditový, resp príplatok za profesijný rozvoj ? Samozrejme, že ho môžete vyplácať aj naďalej.