2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Stanka75
Uznanie kreditov za kvalifikačné vzdelávanie

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na uznávanie kreditov za kvalifikačné vzdelávanie.
Naša zamestnankyňa absolvovala kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného doboru alebo aprobačného predmetu - a to Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR, určenú p re kategóriu : učiteľ pre primárne vzdelávanie.
Nakoľko sme škola pre výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím, cudzí jazyk sa u nás nevyučuje. Má preto táto zamestnankyňa nárok na uznanie kreditov za uvedené vzdelávanie ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov za kvalifikačné vzdelávanie

V nedávnych dňoch okresné úrady, odbory školstva zisťovali počty zamestnancov, ktorí absolvovali kvalifikačné vzdelávanie - jazyková príprava učiteľov, s tým, že v rámci dohodovacieho konania im bude upravený rozpočet o finančné prostriedky na vyplatenie kreditov. Nezisťovalo sa zaradenie učiteľov a ani to, či vzdelávanie vykonávali v rámci kontinuálneho vzdelávania, na ktoré ich niekto vyslal. Z toho logicky pre mňa vyplýva, že priznané kredity im treba uznať a vyplácať kreditový príplatok.