3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
rusnakova.sylvia
uznanie kreditov za rozširujúce štúdium

 Dobrý deň,vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ , v r.2000 som obhájila 1. kvalifikačnú skúšku(teraz 1. atestáciu), v r 2003 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na UK v Blave(štátne skúšky z predmetov + obhajoba práce), 4.10.2009 som obhájila 2. atestáciu na UMB v B. Bystrici v odbore v ktorom pracujem. Zamestnaná som v ZŠ ako špeciálny pedagóg  v špeciálnej triede pre mentálne postihnutých žiakov a mám 20 rokov praxe.

môžem požiadať zamestnávateľa o pridelenie 60 kreditov za rozširujúce štúdium?

z.duchonova
Pridelenie kreditov za rozširujúce štúdium

O pridelenie 60 kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdium podľa novely zákona č. 390/2011 Z. z., môžu požiadať pedagogickí a odborní zamestnanci v príprade, ak ho ukončili po 1.1.2012.

goodfer.t
Za rozširujúce štúdium

Za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sa kredity nepriznávajú.