5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Norbert
Uznanie kvalifikácie MOV

Prosím Vás o pomoc a radu pri uznaní kvalifikácie v otázke splnenia kvalifikačného predpokladu pre Majstra odborného výcviku pre skupinu odborov vzdelávania 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba.

Mám ukončené II. stupeň vysokoškolského štúdia v štúdijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov v štúdijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Strojárske vzdelanie mám na SOU v odbore Mechanik strojov a zariadení s maturitou a záverečnou skúškou na maturitnom vysvedčení.

Podľa Vyhl. o kvalifikačných predpokladoch č. 1/2020 Z.z. a jej prílohy č. 2, Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy, 1. diel - Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole, I. časť - majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik je v bode 1 uvedené, že v prípade študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy sa pre študijný program zameraný na učiteľstvo praktickej prípravy v príslušných študijných odboroch a učebných odboroch (chápem to tak, že všetkých uvedených) podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a nižšie stredné odborné vzdelávanie ďalšie kvalifikačné vzdelávanie nevyžaduje.

Z uvedeného sa domnievam, že spĺňam kvalifikačnú požiadavku pre výkon práce pedagogického zamestnanca na pozícii Majstra odborného výcviku pre skupinu odborov vzdelávania 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, avšak môj zamestnávateľ sa nestotožňuje s týmto mojím názorom a žiada aby som si zabezpečil stanovisko nadriadenej inštitúcie, pre moje zaradenie do príslušnej platovej triedy inak ma zaradí ako nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca.

Preto Vás prosím o odpoveď, či spĺňam kvalifikačné predpoklady pre Majstra odborného výcviku pre skupinu odborov vzdelávania 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, alebo musím absolvovať ďalšie doplňujúce pedagogické štúdium aby som mohol byť zaradený do príslušnej platovej triedy.

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikácie MOV

Dobrý deň,
vo Vašom prípade sa plne uplatní § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. Vyžiadajte si písomné stanovisko od riaditeľa školy, s ktorým nesúhlasíte a toto postúpte na regionálny úrad školskej správy.

Peťa29
Majster odborného výcviku

Dobrý deň, prosím o radu, mám ukončene vzdelanie SOU čašníčka - servírka bez maturity 64 - 90- 2 bez maturity rok 1996, ďalšie vzdelanie mám v odbore vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť 7646 M s maturitou rok 2022, teraz študujem na DTI Dubnica nad Váhom Bc. Učiteľstvo praktickej prípravy/prvý ročník mám ukončený/, mám aj adaptačné ako pedagogický zamestnanec nakoľko 2 roky pracujem ako vychovávateľka v ŠKD, som v 5.platovej triede.Chcem sa spýtať, či sa môžem uchádzať o pracovnú pozíciu MOV a do akej platovej triedy by som bola zaradená. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď.

meldo
Prvá atestácia

Dobrý deň. Mám otázku: platí mi rigorózna skúška vykonaná v r.2002 z Učiteľstva Hudobnej výchovy ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky (1. atestácie) v ZUŠ? Ako učiteľke Hudobnej výchovy na Strednej odbornej škole pedagogickej mi ju uznali, v ZUŠ je s tým problém. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Dobrý deň,
za rigoróznu skúšku sa do 31. 10. 2009 priznávali kredity na základe osvedčenia, ktoré vydal riaditeľ školy. Rigorózna skúška ako náhrada prvej atestácie sa uznáva od 1. 1. 2022, ak za ňu neboli priznané kredity do 31. 10. 2009. Ak Vám ju uznali na strednej škole, ja neviem prečo Vám ju neuznali v ZUŠ Ako to zdôvodnili.