6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Bolešová
Uznanie náhrady 1. atestácie

Dobrý deň,

chcem sa opýtať či mám nárok na uznanie Náhrady 1. atestácie ak som:

- v júni 2013 ukončila II.stupeň VŠ (učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a chémia) na UKF v Nitre,
- následne v septembri 2013 som nastúpila na doktorandské štúdium (III. stupeň VŠ) v dennej forme na odbor Ochrana a využívanie krajiny (tak isto na UKF v Nitre), ktoré som ukončila v auguste 2017? Počas doktorandského štúdia som počas celej dĺžky štúdia (4 roky) aj učila a mám aj potvrdenie o praxi.
Po ukončení štúdia som na materskej dovolenke.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady prvej atestácie

Dobu doktorandského štúdia Vám zamestnávateľ započíta do ostatnej praxe pre účely zvýšenia platovej tarify. Nie je to pedagogická prax, ktorá by sa započítala pre Vaše zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. Doba, ktorú ste učili bola pravdepodobne povinnou praxou, keďže ste študovali v dennom štúdiu.

Bolešová
Uznanie náhrady prvej atestácie

To znamená, že ak sa po materskej zamestnám ako učiteľka AJ a Ch napríklad na SŠ, tak si s titulom PhD. musím robiť atestácie akoby som vlastne VŠ ani neštudovala? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady prvej atestácie

Nie, nie je to tak. Ja som Vám v odpovedi písala, že doba doktorandského štúdia nie je pedagogická prax. Tá vzniká podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Keď nastúpite po ukončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a budete učiť, tak po troch rokoch pedagogickej praxe Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a po šiestich rokoch pedagogickej praxe do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou - § 27 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Atestácie vykonávať nemusíte.

Bolešová
Uznanie náhrady prvej atestácie

Ešte raz veľmi pekne ďakujem za Váš čas a zodpovedanie otázok. Prajem ešte veľa spokojných pýtajúcich sa.

S pozdravom

Lenka Bolešová

LindaB90
1. Atestácia

Dobrý deň. Ja by som sa chcela tiež opýtať ohľadom uznania prvej atestácie. Študovala som informatiku-historiu na UKF v NR. Štúdium som ukončila v roku 2014. Hneď som nastúpila do zamestnania na ZŠ. V roku 2016 som absolvovala rigorózne konanie a získala som titul PaedDr.. V roku 2018 som absolvovala rozširujúce štúdium matematika. Mám nazbieraných 120 kreditov. Chcela by som sa opýtať či neexistuje možnosť uznať rigorózne konanie ako náhradu 1. atestácie? Ďakujem