2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
VeronikaK
uznanie pedagogického štúdia absolvovaného v ČR

Dobrý deň, pani Pavlíková,

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa na univerzite v ČR, Francúzština vo sfére podnikania - Bc. a FJ pre prekladateľskú prax - Mgr, teda nepedagogické zameranie. Súbežne s magisterským stupňom som dokončila Pedagogické štúdium pre učiteľov SŠ a 2.st. ZŠ na tej istej univerzite v ČR. Štátnu záverečnú skúšku mám z predmetov Odborová didaktika, Pedagogika a Psychológia.
Chcem sa opýtať, mohla by som s týmto vzdelaním pracovať ako pedagogický asistent? Poprípade, aké vzdelanie by som si musela doplniť ? Je potrebné požiadať o uznanie tohto Pedagogického štúdia u nás na Slovensku?
Môžem si doplniť vzdelanie pre vyučovanie ešte iného predmetu?
Taktiež sa chcem opýtať, aké vzdelanie by som si musela doplniť, aby som mohla pracovať ako učiteľka v MŠ?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
uznanie pedagogického štúdia absolvovaného v ČR

Uznanie vzdelania, ktoré ste absolvovali v ČR pre potreby zamestnania sa v našom školstve ministerstvom školstva je potrebné. Pravdepodobne ako asistent učiteľa ste kvalifikovaná. Aj rozširujúce štúdium budete môcť absolvovať. Všetko budete riešiť až po rozhodnutí MŠVVaŠ SR. Teraz sú to len, možno správne, dohady. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Pre učiteľky materskej školy sú v prílohe č.1., 1. diel, I. časť. Tam nájdete, čo si máme doplniť v súlade s tým, čo Vám napíšu z ministerstva školstva.