8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martin K
Uznanie platovej triedy

Dobrý deň...
Mám otázku ohľadom môjho budúceho zaradenia do platovej triedy. Vyštudoval som FTVŠ v BA v odbore telesná výchova so špecializáciou Trénerstvo - Futbal. V roku 2009 som získal titul Mgr., a následne som pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré som ukončil v auguste roku 2012, a zároveň som získal v novembri toho istého roku aj titul PaedDr.
Po skončení školy som odišiel do zahraničia, kde som v prevažnej miere pôsobil vo futbalových akadémiách, ale ešte v rámci doktorandského štúdia som aj učil na fakulte atletiku.
Momentálne som od septembra prvým rokom učiteľom telesnej výchovy na ZŠ na Slovensku. Je to moje prvé učiteľské zamestnanie na Slovensku, čiže prechádzam tento rok adaptačným vzdelávaním a som zaradení do 6. platovej triedy. Keďže mi doteraz nikto nevedel s istou povedať, do akej platovej triedy mám právo byť zaradení od budúceho školského roka, tak sa chcem opýtať vás o pomoc, keďže sa možno zmenili zákony, keď som bol preč.
Domnievam sa, a zdá sa mi, že predtým to bolo tak, že učiteľ s titulom PhD., bol po absolvovaní adaptačného vzdelávania zaradení do najvyššej platovej triedy, čiže 9, nakoľko titul PhD., nahrádzal obidve atestácie. Teraz mi však bolo povedané, že zákon bol nedávno zmenení, a že PhD. nahradzuje už iba prvý atestačný stupeň, pričom prechod do 8 platovej triedy je možný, až po odpracovaní 10 rokov praxe.

Chcem sa spýtať ako to vlastne je? A či sa ten nový/upravení zákon vzťahuje aj na mňa (keďže som školu ukončil už v roku 2012), resp. na ktorú platovú triedu budem mať nárok po ukončení adaptačného vzdelávania? a kedy a za akých podmienok sa môžem dostáť do 9. platovej triedy?

Keďže je moja otázka/y trochu špecifické, nechám vám tu na seba aj telefónny kontakt, keby ste mali ešte nejaké doplňujúce otázky, resp. by vám bolo lepšie sa so mnou spojiť po telefóne: 0940356306

Ďakujem veľmi pekne za pomoc pri riešení mojej situácie...
S úctou Martin

Maria Pavlikova
Uznanie platovej triedy

Aj počas platnosti zákona č. 317/2009 Z. z. sa náhrada atestácii za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
uznávala po troch a následne po šiestich rokoch. Dnes to nie je dôležité, pretože dnes je účinný zákon č. 138/2019 Z. z. a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. V prílohe č. 1 1. diel III. časť sú uvedené kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na druhom stupni základnej školy. Napr. telesná výchova pod bodom 20 a 54. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania je dôležité, či Váš odbor je učiteľský alebo ste povinný absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a tiež na vyučovanie predmetu telesná výchova. Ak Vás zamestnávateľ zaviazal absolvovať DPŠ v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. tak v tom prípade sa uplatní aj § 83 ods. 4 uvedeného zákona a zaradia Vás do 7. platovej triedy ako samostatný učiteľ základnej školy. Po piatich rokoch tohto zaradenia v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona Vás preradia do 8. platovej triedy a uznajú Vám vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ako náhradu prvej atestácie. 9. platová trieda je ďaleká budúcnosť.

Martin K
Uznanie platovej triedy

Dobrý deň p. Pavlikova, ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď. Rád by som sa vás ešte spýtal pár veci:

1.- trošku ma metie táto vaša veta "Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania je dôležité, či Váš odbor je učiteľský alebo ste povinný absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti"...Neviem ako to presne myslite. Môj odbor na FTVŠ bol - telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo. Tak to mám napísane na diplome. Absolvoval som 5 ročné štúdium, kde som mal aj pedagogickú aj odbornú prax, a štátnu skúšku mám z Teórie a didaktiky špecializácie - futbal, Teória a didaktika športu, Teória a didaktika telesnej výchovy. Čiže môj odbor bol učiteľský, a nemyslím si že by som ešte získavať nejaké doplňujúce štúdium, nie?

2. Koľko mesiacov má trvať adaptačné štúdium?

3. Keď som bol minulé roky v zahraničí, tak som pôsobil jeden rok na Medzinárodnej škole v Číne ako učiteľ telesnej výchovy, pár rokov v futbalových akadémiách, resp. som odučil atletiku ako doktorand na FTVŠ. Je možné retrospektívne uznať nejaké roky praxe za toto obdobie v rámci tých 5 rokov ako samostatný učiteľ, alebo tých 5 rokov sa začne rátať až po ukončení adaptačného štúdia, bez ohľadu na to, čo bolo pred ním?

Ďakujem za vašu trpezlivosť a odpovede
S úctou

Maria Pavlikova
Uznanie platovej triedy

Vaše vzdelanie je pedagogické, je to smer učiteľský, nie je čo dopĺňať. Adaptačné vzdelávanie trvá najmenej tri mesiace a obvykle do jedného roka sa úspešne ukončí. Podmienka päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ sa počíta od úspešného ukončenia adaptačného vzdelávania. Prax, ktorú ste doteraz vykonávali Vám zamestnávateľ môže započítať pre zvýšenie platovej tarify ako odpracovanú dobu.

Martin K
Uznanie platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď p, Pauliková,

V tejto súvislosti ma napadla ešte jedna otázka. Tento školský rok si dorobím to adaptačné vzdelávanie. Od školského roku 2021/2022 ma bude čakať 5 rokov pedagogickej praxe ako samostatný učiteľ, kým budem preradený do 8. platovej triedy.

Mojou otázkou je, keby počas týchto 5 rokov, som sa opäť rozhodol stráviť rok či dva na zahraničnej strednej škole napr. v Číne (tam kde som bol aj predtým), ale dajme tomu možno aj v inej krajine, budú mi tieto roky platiť/byť započítané v rámci tých 5 rokov pôsobenia ako samostatný učiteľ? Alebo tá prax piatych rokov musí byť výhradne iba na Slovensku?

Pod otázka: môže byť tých 5 rokov v kombinácii ZŠ a SŠ, alebo celých tých 5 rokov musí byť len na ZŠ, alebo len na SŠ?
(nenašiel som k tomu nejaké odpovede, tak sa radšej opýtam vás, aby som v tom mal jasno, ak by som v budúcnosti menil zamestnávateľa)

Ďakujem veľmi pekne za dovysvetlenie...
S úctou,

Maria Pavlikova
Uznanie platovej triedy

Zaradenie v kariérovom stupni samostatný učiteľ nerozlišuje, či je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom na strednej škole alebo na základnej škole. Čo sa týka Vášho pôsobenia v zahraničí, určite ja nie som kompetentná to posudzovať.

Martin K
Uznanie platovej triedy

Ďakujem.... Na koho by táto kompetencia potom pripadala? Na riaditeľa školy? Resp. na koho by som sa mal potom v takomto prípade obrátiť?
S úctou,

Maria Pavlikova
Uznanie platovej triedy

Za posúdenie kvalifikačných predpokladov podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zodpovedá zamestnávateľ. Započítanie praxe podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. je rovnako v kompetencii zamestnávateľa. Ešte sa len chystáte cestovať do zahraničia a je predčasné riešiť započítanie praxe, pretože tak ako sa zrušil zákon č. 317/2009 Z. z. a nahradil ho zákon č. 138/2019 Z. z. sa situácia môže zopakovať.