8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň Pavlíková, prosím o vyjadrenie k podnetu nášho zamestnanca (SŠ učiteľ a čiastočný úväzok ako vychovávateľ):

Nakoľko poberám kreditový príplatok podľa §14 ods.2 podľa zákona c. 553/2003 zz ako učiteľ mal by mi byť priznaný aj na pozícii vychovávateľa, na ktorú som bol prijatý ako zamestnanec od 9/2021. Pri prijímaní na novú pozíciu vychovávateľa je potrebné priniesť potvrdenie či a v akej výške zamestnanec poberá príplatok podľa §32g zákona c.553/2003. Nakoľko sa jedná o rovnakého zamestnávateľa toto potvrdenie mám v osobnom spise. Poprosím preveriť danú skutočnosť, na ktorú mám zo zákona nárok. Ďakujem.

Kreditový príplatok mu bol uznaný na základe žiadosti o priznanie, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: telesná výchova, ktorú vykonal 20. 1. 2010.
A v súlade s § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, spĺňal požiadavku najmenej 3 roky pedagogickej činnosti a za uvedené štúdium mu k 31.12.2011 nebola uznaná prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška).

Prosím, je možné takémuto pedagogickému zamestnancovi priznať profesijný príplatok podľa §32g aj na úväzok vychovávateľa?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň,
aj keď ste otázku uverejnili opakovane, neviem odpovedať. Jednak v mojej kompetencii nie je riešiť sťažnosti zamestnancov a nemám dostatočné informácie, aby so mohla zaujať stanovisko. Neuvádzate tiež, prečo ste mu neuznali prvú atestáciu k 31. 12. 2011 ak splnil podmienky.

Slávka Peceková
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň Pavlíková, ďakujem za odpoveď. Skúsim moju otázku formulovať inak.

Prosím o Váš názor a odpoveď k uznaniu profesijného príplatku podľa §32g zákona.

Zamestnancovi - učiteľ SŠ, bol kreditový príplatok uznaný na základe žiadosti o priznanie, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: telesná výchova, ktorú vykonal 20 1. 2010. Túto žiadosť predložil terajšiemu zamestnávateľovi po tom ako k nám nastúpil (spetember 2018). V súlade s § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. V tom čase spĺňal tiež požiadavku najmenej 3 roky pedagogickej činnosti.
Nakoľko mu za uvedené štúdium k 31.12.2011 nebola uznaná prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška). V tomto čase však nebol našim zamestnancom.

Od septembra 2021 pracuje u nás aj ako vychovávateľ na čiastočný úväzok.
Prosím, je možné mu priznať tento profesijný príplatok podľa §32g aj na úväzok vychovávateľa?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

S pozdravom,
Peceková

Maria Pavlikova
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň,
ak sa Vám jedná len o to, či príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý mal priznaný ako učiteľ, mu môžete uznať pre kategóriu vychovávateľ, tak áno, môžete. Posielam Vám link, naštudujte si ho. https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf

Slávka Peceková
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Príjemný víkend prajem,
Peceková

Slávka Peceková
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň pani Pavlíková,

v usmernení sa uvádza "pri zmene kategórie PZ". Náš prípad je, že zamestnanec naďalej pracuje na plný úväzok ako učiteľ, t.j. je mu profesijný príplatok podľa §32g vyplácaný v plnej výške a zároveň pracuje na čiastočný úväzok ako vychovávateľ. Aj v takomto prípade mu má byť tento príplatok vyplácaný aj na úväzku vychovávateľa?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
S pozdravom,
Peceková

Maria Pavlikova
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň,
ja by som ho vyplácala v obidvoch zaradeniach.

Slávka Peceková
Uznanie profesijného príplatku vychovávateľovi podľa § 32g

Dobrý deň, ďakujem za Váš názor.
Pekný deň prajem.
Peceková