3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZŠkol
Uznanie prvej atestácie

Dobrý deň,
prosím o stanovisko k uznaniu prvej atestácie ako učiteľky ZŠ:

Som učiteľkou materskej školy s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (učiteľ pre predprimárne a elementárne vzdelávanie).

Osvedčenie o vykonaní prvej atestácii mám z októbra 2019:
pre stupeň dosiahnutého vzdelávania : vysokoškolské vzdelávanie II. stupňa,
zaradenie do kategórie/ podkategórie: učiteľ/ učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

V materskej škole som zaradená v 8. platovej triede.
Bude mi uznaná 1. atestácii i pri zmene zamestnania - z učiteľky MŠ na učiteľku I. stupňa ZŠ, na ktorú spĺňam kvalifikačné požiadavky?
Zostanem zaradená v 8. PT vzhľadom k splneniu kvalifikačných predpokladov a vykonanej atestácie?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie prvej atestácie

Prvá atestácia vykonaná pre kategóriu učiteľ a podkategóriu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Vám bude uznaná aj keď budete učiť na prvom stupni základnej školy, pretože v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. pri uznávaní atestácií neberieme do úvahy podkategórie, ale iba kategóriu, na ktorú spĺňate kvalifikačné predpoklady.

ZŠkol
Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem. Potešili ste ma,myslela som si, že to tak je, ale potrebovala som si to overiť. Pekný deň prajem.