5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anes
Uznanie prvej kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,

v júni 1994 som ukončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V septembri 2006 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých. K dnešnému dňu mám započítaných 12 rokov praxe. Chcem sa informovať, či mi môže byť rozširujúce štúdium uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. V prípade, že by bolo štúdium uznané, dá sa to uplatniť spätne? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie prvej kvalifikačnej skúšky

Na uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky ste do 31. 10. 2009 podľa § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z mali nárok, ak do uvedeného termínu ste mali 5 rokov pedagogickej praxe. Na základe Vami uvedených údajov, otázku neviem objektívne posúdiť, pretože nerozumiem, prečo sa o uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky dopytujete až dnes.

Anes
uznanie kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň p. Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Do termínu 31.10.2009 som mala viac ako 5 rokov pedagogickej praxe /1994-2000/. V januári 2000 som nastúpila na materskú dovolenku, ktorá sa mi z dôvodu narodenia zdravotne postihnutého syna /DMO/ predĺžila na 6 rokov. Počas tejto materskej dovolenky som si spravila rozširujúce štúdium. V roku 2007 som nastúpila znovu do práce. V septembri 2009 som išla na materskú dovolenku s druhým synom. Po 3 rokoch som išla pracovať na pozícii asistenta učiteľa môjmu zdravotne postihnutému synovi. V súčastnosti pracujem ako učiteľka na I. stupni a taktiež individuálne pracujem so začlenenými žiakmi so ŠVVP. O uznaní I. kvalifikačnej skúšky som nemala žiadnu vedomosť. V tomto období mi v škole, v ktorej pracujem navrhli, aby som si spravila I. kvalifikačnú skúšku. Až teraz som si náhodne zistila, že som mohla mať už dávno kvalifikačnú skúšku uznanú. Je možné ešte aj teraz spätne požiadať o uznanie kvalifikačnej skúšky? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikačnej skúšky

Spýtajte sa zamestnávateľa, koľko pedagogickej praxe ste mali ku dňu vykonania rozširujúceho štúdia (bez materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky). Podľa § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. pedagogickému zamestnancovi možno po piatich rokoch uznať náhradu kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium. Na základe jej uznania Vás mali zaradiť do 11. platovej triedy. Avšak v dobe, keď ste vykonávali činnosť asistenta učiteľa ste mali byť zaradená do 9. platovej triedy a od výkonu práce učiteľa prvého stupňa základnej školy opäť do 11. platovej triedy v kariérovom stupni učiteľ s prvou atestáciou. Ak ste predložili vysvedčenie o absolvovaní rozširujúceho štúdia zamestnávateľovi po jeho absolvovaní, najneskôr po návrate z rodičovskej dovolenky, tak žiadajte doplatenie mzdových prostriedkov, pretože chyba je na strane zamestnávateľa. Ak ste vysvedčenie nepredložili včas a chyba je na Vašej strane, tak je na rozhodnutí zamestnávateľa, či Vám mzdu doplatí spätne alebo Vás do 11. platovej triedy zaradí až po predložení vysvedčenia.

Anes
uznanie kvalifikačnej skúšky

Dobrý večer, p. Pavlíková, ďakujem za odpoveď, veľmi Ste mi pomohli.