2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
horluc
Uznávanie kvalifikačnej skúšky na ZUŠ a ZŠ

Pekný daň, chcela by som sa informovať ako to je s uznávaním I. kvalifikačnej skúšky. Ak si učiteľ ZŠ urobí I. kvalifikačnú skúšku z odboru Dejepis, ktorý vyučuje na ZŠ, bude mu uznaná aj na ZUŠ, ak tam vyučuje Teóriu hudby, ktorou súčasťou sú aj Dejiny hudby. Alebo je lepšie urobiť si I. kvalifikačnú skúšku z Hudobnej výchovy, ktorú tiež učí na ZŠ. Bude I. kvalifikačná skúška uznaná na obidvoch školách? Alebo si musí kvalifikačné skúšky robiť pre ZŠ a ZUŠ samostatne. Ďakujem

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikačnej skúšky na ZUŠ a ZŠ

Podľa § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania. Učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady. Riaditeľ školy pri posudzovaní bude vychádzať z toho, čo bude na doklade uvedené. Je dôležité v ktorej podkategórii učiteľa atestáciu vykonáte. Dejiny hudby, teória hudby a dejepis nie sú totožné predmety.