1 príspevok / 0 nový
Dominika Fábiková
Vážené riaditeľky a vážení riaditelia škôl

Vážené riaditeľky a vážení riaditelia škôl,

som študentkou psychológie na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Pre účely mojej diplomovej práce si Vás dovoľujem požiadať o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka. Cieľom diplomovej práce je zistiť aké sú predstavy študentov VŠ o požiadavkách na kariérové kompetencie v kontexte očakávaní súčasných zamestnávateľov. Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem. S úctou a pozdravom Bc. Dominika Fábiková.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6XsLf_7GqkwpnXSvPUQy7ffHZpaVl...