2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kacka6
Vedúca ŠJ - platová trieda

Dobrý deň, prosím o usmernenie:
1. Do akej platovej triedy má byť zaradená vedúca školskej jedálne, ktorá má ukončenú strednú odbornú školu s maturitou, študij. odbor Hotelová akadémia. Je zaradená do 4. plat. triedy. Nemala by byť správne v 5. PT?
2. Do akej platovej triedy má byť zaradená vedúca školskej jedálne, ktorá má ukončené gymnázium a následne VŠ 2. stupňa v programe Výživa ľudí. Je zaradená do 6. plat. triedy. Je to správne?
Vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vedúca školskej jedálne

Dobrý deň,
pri zaraďovaní nepedagogických zamestnancov do platových tried vychádzame z § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Činnosť, ktorú tento zamestnanec vykonáva porovnáme alebo vyhľadáme túto činnosť v nariadení vlády č. 341/2004 Z. z. (katalóg pracovných činností) a zistíme, či spĺňa predpísané vzdelanie. Vedúca školskej jedálne, okrem iných činností vykonáva činnosť uvedenú v katalógu v časti Spoločné pracovné činnosti, platová trieda 5, požadované vzdelanie úplné stredné vzdelanie, príklad pracovnej činnosti 01.05.01. V súlade s § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. sa na vyššie ako požadované vzdelanie neprihliada. Vedúcu školskej jedálne zaradíte do 5. platovej triedy v oboch prípadoch.