2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dusina
Vedúca ŠJ - potrebné vzdelanie

Dobrý deň p. Pavlíková

Máme takú otázku.

odchádza nám vedúca ŠJ v materskej škole do dôchodku.
Nové uchádzačky majú poväčšine len gymnázia.
Aké kurzy, školenia si majú dopĺniť , aby sme
niektorú mohli prijať na post vedúcej ŠJ v Materskej škole

Vopred ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Vedúca ŠJ - potrebné vzdelanie

Dobrý deň,
pri zaraďovaní nepedagogických zamestnancov do platových tried vychádzame z § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Činnosť, ktorú tento zamestnanec vykonáva porovnáme alebo vyhľadáme túto činnosť v nariadení vlády č. 341/2004 Z. z. (katalóg pracovných činností) a zistíme, či spĺňa predpísané vzdelanie. Vedúca školskej jedálne, okrem iných činností vykonáva činnosť uvedenú v katalógu v časti Spoločné pracovné činnosti, platová trieda 5, požadované vzdelanie úplné stredné vzdelanie, príklad pracovnej činnosti 01.05.01. Nevyžaduje sa žiadne zameranie, iba maturita. V pracovnom poriadku môžete stanoviť aké konkrétne odborné vzdelanie, prípadne kurzy a pod. požadujete na túto činnosť a v tom prípade, musíte také vzdelanie aj požadovať. V súlade s § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. sa vyššie ako požadované vzdelanie sa neprihliada. Vedúcu školskej jedálne zaradíte do 5. platovej triedy.