1 príspevok / 0 nový
pamkascs
vedúci PZ

PZ má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba, funkčné zatiaľ nemá žiadne, Môže robiť vedúceho PZ - zástupcu ZUŠ s podmienkou doplnenia? Ak áno, aký by mal byť úväzok vedúceho PZ, lebo na ZUŠ je veľa triednictva s malým počtom žiakov?
Ďakujem za usmernenie a pomoc.