1 príspevok / 0 nový
Viera Prochásková
Viera Prochásková

Dobrý deň. Moja otázka sa týka zaradenia zam. do platovej triedy
, resp. posúdenie kvalifikácie. Uč. v materskej škole má strednú školu-gymnázium, vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa sociálna práca a pomaturitné štúdium pedagogická a sociálna akadémia. Učiteľka s týmto vzdelaním je posudzovaná ako vysokoškolsky kvalifikovaná, alebo nekvalifikovaná? Do akej platovej triedy má byť zaradená? Ďakujem za odpoveď.