5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
bea J
Vrátenie odstupného

Pedagogický zamestnanec ( PZ) v zmysle zákona 138/2019 dosiahol v tomto roku vek 65 rokov. Pracovný pomer s ním ukončíme oznámením o ukončení PP zo zákona v zmysle §82 ods.7 k 31.8.2022. V organizácii odpracoval 31 rokov. Vyplatíme odstupné ( 4) + (1v zmysle KZ) a odchodné (1+1v zmysle KZ). Ak by sme ho od 1.9.2022 znova vzali je potrebné aby vrátil odstupné? V §76 ods. 4 je uvedené......je povinný vrátiť odstupné, alebo jeho pomernú časť ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Chápem výklad tohto paragrafu správne že ak zamestnávateľ spíše dohodu so zamestnancom že netrvá na vrátení celého odstupného bude to v poriadku?

Maria Pavlikova
Vrátenie odstupného

Ak ste škola - rozpočtová organizáciu štátu, tak ja s Vami nesúhlasím. Ak chcete zamestnancovi trochu finančne pomôcť, skončite pracovný pomer k 30. 6. 2022, preplaťte mu dovolenku a vráti o 2 odstupné menej a finančne sa to takmer vyrovná.

bea J
Vratenie odstupného

Ďakujem za odpoveď. Sme príspevková organizácia a PZ dosiahne vek 65 rokov 28.7.2022. Je možné sa s PZ dohodnúť, že by sa mu odstupné nevyplatilo vôbec, aby ho potom nemusel vracať s tým, že od 1.9.2022 by sme uzatvorili PP na dobu určitú ešte na jeden šk. rok ak by sme mu PP ukončili predsa k 31.8.2022? Má veľmi veľa nevyčerpanej dovolenky 52 dní. Odchodné by samozrejme dostal.

Maria Pavlikova
Vrátenie odstupného

Takáto dohoda sa mi zdá schodnejšia. Treba v nej však presne citovať § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. a tiež príslušné paragrafy zo Zákonníka práce a dôvod uzavretia tejto dohody - zjednodušenie postupov pri vyplatení odstupného a jeho následnom vrátení, či vymáhaní.

MS82
Vrátenie odstupného vo výške hrubej mzdy?

Dobrý deň,
prosím Vás, keď zamestnanec vracia odstupné, vracia ho v pomernej výške hrubej mzdy? A keď to takto vráti na účet školy, ako sa mu potom vysporiada napr. zaplatená daň z tejto pomernej výšky odstupného.
Ďakujem.