2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
vrátenie odstupného

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu. Pedagogický zamestnanec v zmysle zákona 138/2019 dosiahol v tomto roku vek 65 rokov. Pracovný pomer s ním ukončíme oznámením o ukončení PP zo zákona v zmysle §82 ods.7 dňom 30.06.2024. Vyplatíme odchodné a aj odstupné. Zamestnanca zoberieme do pracovného pomeru znova od 01.09.2024. Z dôvodu nedostatku financií trváme na vrátení pomernej časti odstupného s čím zamestnanec súhlasí. Moja otázka znie: Zamestnanec vracia pomernú časť odstupného z hrubej mzdy? Táto suma sa mu zráža zo mzdy, alebo ju vyplatí zamestnanec zo svojho účtu na účet školy?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
vrátenie odstupného

Dobrý deň,
finančné záležitosti konzultujte s regionálnym úradom školskej správy. Odstupné nie sú mzdové prostriedky a vrátiť sa musia tam, odkiaľ boli vyplatené.