2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Margareta Sojkova
Výberové konanie

Prajem dobrý deň.
Veľmi Vás prosím o pomoc alebo radu. Je vyhlásené výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ. Požiadavky sú, myslím, klasické:
1. odborná pedagogická spôsobilosť
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
3. absolvovanie prvej atestácie

Bola som oslovená, aby som sa do tohto výberového konania prihlásila.
Mám vyštudované: Bc. - Učiteľ praktickej prípravy, Mgr. - Učiteľ technických predmetov a PhD. - Odborová didaktika. Z posledného štúdia my je priznaná 3 ročná pedagogická prax a pol roka som bola zamestnaná na dohodu ako asistent učiteľa v ZŠ. Prvú atestáciu tiež nemám.

V prvom kole výberového konania sa nikto neprihlásil, nakoľko sa jedná o malotriedku a každý má obavu, či takúto školu nezrušia. Teraz je vyhlásené druhé kolo a opätovne ma oslovili, že sa mám prihlásiť. Je škoda, že som sa neprihlásila na štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky, nakoľko sa prihlášky posielali do konca marca.

Veľmi pekne Vás prosím o radu, či je vôbec možné, aby som v takomto výberovom konaní uspela a či je to normálne podľa zákonu. Štúdium by som absolvovala ďalší školský rok.

Ďakujem za pomoc, pekný deň..

Maria Pavlikova
Výberové konanie

Uvádzate správne tri základné podmienky, ktoré musí uchádzač o zaradenie do výberového konania na miesto riaditeľa základnej školy splniť.
1. Odborná a pedagogická spôsobilosť - svojim dosiahnutým vzdelaním nie ste ani kvalifikovaná ako učiteľka základnej školy a málotriedy už vonkoncom nie.
2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - vysokoškolské štúdium tretieho stupňa nie je pedagogická prax a práca na dohodu tiež nie.
3. Absolovanie prvej atestácie - neabsolvovali ste.
Nespĺňate ani jednu podmienku.