4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
edušo
výberové konanie

Dobrý deň,
chcem sa informovať či pri rovnosti hlasov dvoch kandidátov zo štyroch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ môže rada školy urobiť po 10 min. druhé kolo medzi týmito dvoma kandidátmi formou otázok.

Maria Pavlikova
Výberové konanie

Takúto situáciu máte mať upravenú v štatúte rady školy. V praxi sa to uplatňuje aj takto alebo sa vytlačia nové hlasovacie lístky s dvoma kandidátmi a prebehne iba voľba bez otázok. Je to výlučne v právomoci rady školy podľa štatútu. Nie je vhodné riešiť situáciu až po jej vzniku.

jana oravcova
výberové konanie

Dobrý deň, výberové konanie v prvom kole volieb prebehlo so 6 členmi komisie, 5 členov rady školy a 6. členka z inšpekcie, boli 3 kandidáti, 4. kandidát sa nedostavil, voľby skončili s výsledkom 3 ku 3, prvá moja otázka je, či môže byť párny počet členov komisie, druhá, či pri druhom kole s rovnakým výsledkom 3 ku 3, čo sa aj predpokladá, je možné, aby rozhodla sama starostka, alebo rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva, ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Výberové konanie

Ako som odpovedala v predchádzajúcej otázke, tieto situácie máte mať zakotvené v štatúte rady školy. Ak ste hlasovaním nevybrali úspešného kandidáta, zriaďovateľ vyhlási nové výberové konanie a zopakuje sa celý proces a dovtedy si to upravte v štatúte. Párny počet členov rady nemá žiadny význam, pretože úspešný kandidát musí mať počet hlasov, ktoré tvoria viac ako polovicu všetkých členov rady školy, teda počíta sa celá rada školy, nielen prítomní členovia. Starostka nemôže sama rozhodnúť ani obecné zastupiteľstvo. Riaditeľa školy vyberá rada školy a navrhuje zriaďovateľovi na vymenovanie.