9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ivankaj
Vychovávateľ kvalifikácia

Dobrý deň, mám vyštudovanú predškolskú pedagogiku, štátne skúšky z pedagogiky, psychológie a predškolskej pedagogiky (počas môjho štúdia odbor predškolská a elementárna pedagogika neexistoval). V materskej škole mám 19 rokov praxe. Som kvalifikovaná pre prácu vychovávateľky v ŠKD? Ďakujem!

ivankaj
Dodatok k otázke

Ešte doplním, mám ukončené magisterské štúdium.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ kvalifikácia

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Píšete, že máte vyštudovanú predškolskú pedagogiku a hneď uvádzate, že počas môjho štúdia odbor predškolská a elementárna pedagogika neexistoval. Tak vlastne neviem aké magisterské štúdium ste absolvovali. Podľa uvedenej vyhlášky ste kvalifikovaná na činnosť vychovávateľky v školskom klube detí. Porovnajte si Vaše vzdelanie so vzdelaním uvedeným vo vyhláške.

ivankaj
Ďakujem

Ďakujem vám za odpoveď. Je to odbor predškolská pedagogika. Len predškolská. V súčasnosti sa študuje predškolská a elementárna pedagogika.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ kvalifikácia

Dobrý deň,
myslela som si, mali by Vám ju uznať ako splnenie kvalifikačného predpokladu pre vychovávateľku školského klubu detí.

ivankaj
:)

Ešte raz ďakujem, nech sa vám darí!

Alžbeta13
Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím o usmernenie,do ktorej platovej triedy mám byť zaradená? Pracujem už 5 rokov ako vychovávateľka v ŠZŠ. V r.2015 som ukončila na PFUK Bc. Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo,následne som pokračovala s tým istým odborom 1.1.4 na FIFUK Mgr. v .2017. V .2022 som ukončila RŠŠP -kvalifikačné štúdium pre PZ v školách,ŠZ a triedach pre deti so ŠVVP na NIVAME. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy

Dobrý deň,
potešili by ste ma, keby ste svoju otázku nepoložili na čo najväčšom počte skratiek a zbytočných bodiek a jasne napísali vzdelania z vysvedčení, aby to bolo jednoznačné. Hlavne štúdium na NIVAM, ktoré je asi rozhodujúce, či nahrádza špeciálnu pedagogiku na vysokej škole a aké skúšky ste absolvovali.

Alžbeta13
Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy

Prepáčte píšem na tabletke.Skúšky na NIVAME som mala zo všetkých okruhov špeciálnej pedagogiky pre sluchovo,zrakovo,,NKS,mentálne postihnutých. Ďakujem