7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Dobrý deň pani Pavlíková,

prijímame vychovávateľov a jeden zo záujemcov má:
Pedagogická fakulta (Univerzita Komenského), BRATISLAVA, 1992 - 1994, DPŠ /vychovávateľstvo pre školy
Pedagogická fakulta (Univerzita Komenského), BRATISLAVA, 1990 - 1992, DPŠ /praktické vyučovanie na SOU
SOŠ Strojnícka, MARTIN, 1982 - 1986, Mechanik nastavovač pre CNC

priebeh zamestnaní:
SOŠ Automobilová
10/2019 - 9/2020, MOV + učiteľ

Duálna akadémia,z.z.p.o.
09/2017 - 09/2019, Lektor, školiteľ

Spojená škola,
01/2007 - 08/2017, vychovávateľ na stredoškolskom internáte

SOU Strojárske,
09/2001 - 08/2006, MOV

SOU Strojárske
09/1989 - 08/1994, MOV

Prosím, do akej triedy ho môžeme zaradiť?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Priebeh zamestnaní nie je dôležitý, dôležitá je škola pred DPŠ 1992 - 1994. Na ké vzdelanie nadväzuje DPŠ vychovávateľstvo ?

Slávka Peceková
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Dobrý deň pani Pavlíková,

podľa vysvetlenia uchádzača, sa po ukonční SOŠ Strojnícka, MARTIN, 1982 - 1986, Mechanik nastavovač pre CNC, zamestnal ako MOV a v roku 1992 ukončil DPŠ pre praktické vyučovanie na SOU a následne si urobil DPŠ a v roku 1994 ukončil - vychovávateľstvo zamerané pre školy a školské zariadenia. Podľa dokladu - vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti získal pedagogickú spôsobilosť vykonávať profesiu vychovávateľ vo výchovno - vzdelávacích školských zariadeniach.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Úplné stredné odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vychovávateľstvo, je kvalifikovaný na úrovni ÚSO a patrí mu zaradenie do 5. platovej triedy.

Slávka Peceková
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.

Slávka Peceková
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Dobrý deň pani Pavlíková,

mám ďalší dotaz k tejto téme.
PZ s titulom PaedDr. a 11 ročnou praxou by mal na čiastočný úväzok pracovať aj ako vychovávateľ na stredoškolskom internáte.
V roku 2005 ukončil štúdium na UKF v Nitre – Pedagogická fakulta –telesná výchova
V roku 2010 vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: telesná výchova.
Prosím, musí absolvovať adaptačné vzdelávanie a teda bude zaradený do 6. triedy ako začínajúci?
Vyžaduje sa v tomto prípade ďalšie vzdelanie?

Ďakujem.

S úctou
Peceková

Maria Pavlikova
vychovávateľ na stredoškolskom internáte - zaradenie

Váš vychovávateľ je kvalifikovaný a zaradíte ho do 7. platovej triedy. Adaptačné vzdelávanie netreba v žiadnom prípade absolvovať.