2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
schlangi
vychovávateľ - požadované vzdelanie

Pani Pavlíková,
dovolím si vás požiadať prosím aspoň o usmernenie /lebo sa nejako strácam už v tej školskej problematike/ a to, či môže na stredoškolskom internáte byť zamestnaná osoba na pozícií vychovávateľ so stredoškolským vzdelaním - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo.... alebo či je to už len striktne VŠ - pg resp. s DPŠ so zameraním na vychovávateľstvo...

ďakujem za odpoveď i Váš čas

Maria Pavlikova
vychovávateľ - požadované vzdelanie

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov (všetkých) sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Sú tu uvedené požadované vzdelania na úrovni úplného stredného vzdelania (oddiel C) a aj vysokoškolského vzdelania prvého (oddiel B) aj druhého stupňa (oddiel A). Váš uchádzač je kvalifikovaný na úrovni plného stredného vzdelania bude zaradený ako začínajúci do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatný do 6. platovej triedy