8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Katka 24
Vychovávateľ s I. atestáciou

Dobrý deň.
Prosím o usmernenie.
Vychovávateľka s úplným stredoškolským vzdelaním bola zaradená do 5. platovej triedy, pričom jej bol vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj za získaných 30 kreditov (nadobudnuté v roku 2017).
Na základe nadobudnutých kreditov sa prihlásila na prípravné atestačné vzdelávanie.
Prvú atestačnú skúšku ukončila v roku 2020, čím bola preradená do 6. platovej triedy a príplatok za profesijný rozvoj jej prestal byť vyplácaný, nakoľko použila získané kredity na vykonanie atestačnej skúšky.
Je to v poriadku? Alebo nárok na príplatok za profesijný rozvoj za získanú 1. atestáciu?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ s I. atestáciou

Za získanú prvú atestáciu má Vaša vychovávateľka nárok na zaradenie do 6. platovej triedy. Kreditový príplatok vyplácaný v súlade s § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. sa od 1. 9. 2019 vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026. Na atestáciu sa už žiadne kredity nepoužívajú a kreditový príplatok sa nezastavuje.

Katka 24
Vychovávateľ s 1. atestáciou

Dobrý večer pani Pavlikova.
Ďakujem Vám za Vašu odpoveď.
Znamená to, že po zaradení pani vychovávateľky do 6. platovej triedy a absolvovanej 1. atestačnej skúške jej prislúcha aj príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý jej má byť vyplácaný do 31. 8. 2026?

Maria Pavlikova
Vychovávateľ s 1. atestáciou

Áno, presne tak som Vám to napísala, potvrdzujem svoju odpoveď, nezmýlila som sa.

Katka 24
Vychovávateľ s 1. atestáciou

Dobrý večer pani Pavlikova.
Ďakujem za Vašu odpoveď. Rada by som Vám ešte položila poslednú otázku.
V akej výške jej má byť vyplácaný tento príplatok?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ s 1. atestáciou

Príplatok za profesijný rozvoj sa vypláca v súlade s § 32g a § 14 ods. 2 (znenie pred zrušením) zákona č. 553/2003 Z. z v sume 6 % alebo 6 % + 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, t. j. z aktuálnej platovej tarify. Predpokladám ďalšie otázky, tak pripájam odpoveď aj na ne podľa metodickej príručky MŠVVaŠ SR, ktoré sa vydávajú pre školy. https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf.

Mi Šel
Učiteľka MŠ s titulom Bc.

Dobrý deň,
chcem sa opýtať je možné, aby som aj s titulom Bc. bola stále zaradená do platovej triedy 5 a stupňa 1? Hneď po obdržaní vysokoškolského titulu som zaniesla kópiu diplom na Oú, keďže našim zriaďovateľom je obec. Bolo mi povedané, že obec nemá peniaze na to, aby mi bol uznaný diplom a že oni ma nemusia finančne ohodnotiť podľa diplomu. Sú dáke zákonné možnosti? Viem, že kamarátkam a spolužiačkam titul uznali, ale zasa im strhli osobné príplatky.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ s titulom Bc.

Ak ste predložili vysvedčenie a diplom o absolvovaní vysokoškolského vzdelania, zamestnávateľ ho musí akceptovať a zaradiť Vás v súlade s právnymi predpismi, a to predovšetkým zákonom č. 138/2019 Z. z., zákonom č. 553/2003 Z. z., vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. a ďalšími .