2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Vychovávateľ ŠKD v špeciálnej škole

Prosím o posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky v ŠKD v špeciálnej základnej škole. Pôjde o prvý pracovný pomer v školstve.
Uchádzačka o zamestnanie má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo (Mgr. - 2020).
Podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. sa na uvedenú uchádzačku vzťahuje bod 10 prílohy č. 3, 2. diel (jej vzdelanie uvedené v prílohe č. 12, v bode 3).
Uchádzačka, aby bola kvalifikovaná vychovávateľka v ŠKD v špeciálnej škole si musí doplniť vzdelanie a to doplňujúcim pedagogickým štúdiom na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ a rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, ak špeciálna pedagogika nebude súčasťou základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.
Zaradíme ju do adaptačného vzdelávania, do kariérového stupňa začínajúci vychovávateľ a do 6. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania počas plynutia lehoty podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ju zaradíme do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ a do 7. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Vychovávateľ ŠKD v špeciálnej škole

Vaša vychovávateľka bude spĺňať kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť po získaní doplňujúceho pedagogického štúdia určeného pre vychovávateľov a štúdia zameraného na špeciálnu pedagogiku. Prijať ju môžete s podmienkou podľa § 83 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Počas obdobia plynutia podmienky , po úspešnom ukončení adaptačného štúdia bude v súlade s § 83 ods, 4 uvedeného zákona zaradená do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka.