2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Vychovávateľ ŠKD v špeciálnej základnej škole

Dobrý deň pani Pavlíková.
Prosím Vás o posúdenie nasledovného zamestnanca - vychovávateľ ŠKD v špeciálnej základnej škole
Vzdelanie:
1. VŠ II. stupňa – Vysoká škola DTI – 2013
Študijný program: Učiteľstvo ekonomických predmetov
Študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Adaptačné vzdelávanie ukončené 30. 6. 2020

Podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. zamestnanca považujeme za nekvalifikovaného, nakoľko v Prílohe č. 3, 2.diel, Oddiel A. - VŠ II. stupňa, v bode 13 je uvedený študijný odbor učiteľstvo profesijných predmetov a zamestnanec má ukončené vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy?

Prvý pracovný pomer mal v špeciálnej základnej škole od 1. 9. 2019. K inému zamestnávateľovi nastupuje od 1. 10. 2020.

Podľa § 83 ods. 1 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z. mu plynie lehota , aby najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru si doplnil kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.
Zamestnanec si doplní kvalifikáciu štúdiom doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ a taktiež rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky.

Môže mu dať zamestnávateľ do pracovnej zmluvy podmienku doplniť si kvalifikáciu podľa § 83 ods. 1 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z., keď mu ju predchádzajúci zamestnávateľ nedal? Štvorročná lehota mu plynie od 1. 9. 2019?

Ak áno, tak počas tejto doby ho zaradíme do 7 platovej triedy.
Po uplynutí tejto doby, ak si nedoplní vzdelávanie ho preradíme do 6 platovej triedy, bude nekvalifikovaný vychovávateľ a nebude sa zaraďovať do kariérových stupňov.
Ďakujem .

Maria Pavlikova
Vychovávateľ v ŠKD v špeciálnej škole

Vzdelanie, ktoré má Váš vychovávateľ by som uznala ako vzdelanie uvedené pod bodom 13, ktorý uvádzate, Jednak preto, že má učiteľstvo ekonomických predmetov a nepíšete, že má aj štátnicu ako majster odbornej výchovy. V uvedenom bode sa neuvádza rozširujúci modul DPŠ, iba získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Do pracovnej zmluvy mu dajte iba podmienku podľa § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Samozrejme doba sa počíta od 1. 9. 2019 a Vy nemusíte zisťovať, či mu predchádzajúci zamestnávateľ dal podmienku na získanie kvalifikačného predpokladu. Je to zákonná podmienka. Zaradíte ho do 7. platovej triedy. Ak nesplní podmienku získať špeciálno-pedagogickú spôsobilosť v stanovenom termíne, môžete s ním skončiť pracovný pomer. Preradenie do nižšej platovej triedy nie je vhodné.