3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
IVOK
vychovávateľ učiteľom v MŠ

Dobrý deň, pani Pavliková,
chcem sa spýtať, na pani učiteľku , ktorá v r. 1982 skončila strednú pedagogickú školu v odbore 76-41-6 vychovávateľstvo? Doteraz pracovala ako vychovávateľka.
Aj prvú atestáciu má z r. 2015 s témou Poverenie pedagogického zamestnanca na výkon špecializovaných činností , na tému Výchovný program v ŠKD s mentálnym postihnutím v pracovno- technickej oblasti.
v r. 1997 absolvovala špecializačno kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky na tému Športová činnosť školskej družiny v osobitnej škole
Pani učiteľka má aj inovačné vzdelávanie z r 2017, ktorého kredity platia do roku 2024 a aktualizačné vzdelávania z rokov 2012, 2013, 2015 , čo predpokladám ,že už neplatia a patril by jej len 3% príplatok za profesijný rozvoj

moje otázky:
1. má oprávnenie kvalifikovane učiť v materskej škole, keď ma vyštudovanú pedagogickú školu
2. Ak nemá a bola by prijatá na pozíciu učiteľky MŠ, do ktorej platovej triedy by bola zaradená + mala by aj ona podmienku začať štúdium a do 4 rokov ukončiť, keď je to pani pred dôchodkom a predpokladám, že študovať už nepôjde
3. platí je v tomto prípade prvá atestácia?

ďakujem veľmi pekne za pomoc

Maria Pavlikova
vychovávateľ učiteľom v MŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. V tomto prípade pozeráme oddiel C, z ktorého by sme mohli uznať 6. bod. Ona má vyštudovaný odbor 76-41-6 - vychovávateľstvo, učiteľstvo pre materské školy je uvedené pod kódom 76-40-6. Dal by sa v tomto prípade uplatniť § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. v prípade, že ide po prvýkrát učiť do materskej školy. Atestácia je vykonaná pre kategóriu vychovávateľ, tú jej nemôžete v súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. uznať. Čo sa týka kreditov a skončenia ich platnosti, nemáte v tom vôbec jasno, žiadne kredity nekončili a nekončia. Naštudujte si metodickú pomôcku, prípadne niektoré moje odpovede na portáli. https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf

IVOK
vychovávateľ učiteľom v MŠ

Ďakujem veľmi pekne