1 príspevok / 0 nový
Martina1975
Vychovávateľ - uznanie atestácie

Prosím o odpoveď, do ktorej PT máme zaradiť vychovávateľku ŠKD na špec. škole.
V organizácii pracovala do 30.06.2020 ako učiteľka.
Ma ukončenú VŠ II. stupňa a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré začala pred 1.11.2009 a ukončila 27.1.2011). Toto štúdium jej zamestnávateľ uznal ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky/atestácie a bola zaradená v 8. PT ( z dôvodu, že štúdium začala pred 1.11.2009 t.j. pred účinnosťou zákona 317/2009)

Od 1.9.20 sme ju prijali do nového pracovného pomeru na pracovné miesto vychovávateľky. Do ktorej platovej triedy ju teraz zaradíme, do 7. ?