1 príspevok / 0 nový
signum
vychovávateľ v ŠI

Dobrý deň, pani Pavlíková,
prosím o radu:

V novom roku prijímame na stredoškolský internát vychovávateľa, ktorý má ukončené SŠ vzdelanie gymnáziom, VŠ vzdelanie na Fakulte sociálnych vied UKF v Nitre v študijnom odbore "sociálna práca".
V školskom roku 2009/10 ukončil DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti na vých.-vzdelávaciu činnosť na školách a školských zariadeniach.
Predpokladám, že ho môžem zaradiť do 7. platovej triedy?

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.