5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
vychovávateľka

Dobrý deň,
obraciam sa k Vám s prosbu o radu.
Potrebujeme obsadiť miesto vychovávateľky v zariadení soc. služieb /Centrum pre deti a rodiny/ záujemkyňa má VŠ II stupňa na Katolíckej univerzite v Ružomberku - sociálna práca - ukončené 20.5.2014
a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetov sociálnej práce na základných a stredných školách - tiež ukončené 20.5.2014.

Nemá DPŠ zamerané na vychovávateľstvo. Neviem či rozmýšľam správne, ale asi nespĺňa predpoklady na vychovávateľku?

Mohli by ste mi s tým pomôcť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
vychovávateľka

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov v centre pre deti a rodiny sú uvedené vo vyhláške MŠVVS SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 3. diel,. II. časť. Vaša vychovávateľka bude kvalifikovaná podľa 14. bodu uvedenej prílohy za podmienky doplnenia špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. V danom bode sa vyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré už absolvovala, neuvádza sa určené pre vychovávateľov. Podľa toho, či a kde doteraz pracovala, môžete uplatniť § 83 ods. 2 alebo ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Neuviedli ste žiadne údaje, tak si to skutočne neviem domyslieť.

Danielčáková
vychovávateľka

ďakujem, my nemáme špecializovanú skupinu, tak by sme mali postupovať podľa I. časti. Zamestnankyňa doteraz pracovala ako soc. poradca v charite a teraz ako sanitárka v charite. Má kurz opatrovania -slovenský červený kríž.
Ďakujem

Maria Pavlikova
vychovávateľka

Dobrý deň,
tak v tom prípade Vaša vychovávateľka musí získať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti v kategórii vychovávateľ. Špeciálno-pedagogická spôsobilosť sa nevyžaduje. V školstve je to prvý pracovný pomer, môžete uplatniť § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Danielčáková
vychovávateľka

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď