10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zastupkyna12
Vychovávateľka ŠKD

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Chcem Vás požiadať o radu v súvislosti s kvalifikovanosťou vychovávateľky ŠKD.
Záujemkyňa má nasledovné vzdelanie:
- stredoškolské i vysokoškolské vzdelanie nepedagogického smeru
- doplňujúce pedagogické štúdium v odbore učiteľstvo profesijných predmetov (skončené v roku 2020)
V školstve zatiaľ nepracovala.
Môže byť prijatá na pozíciu vychovávateľky ŠKD či už ako kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná, v prípade nekvalifikovanosti s podmienkou doplnenia pedagogického štúdia v odbore vychovávateľ?
Ako jej nastaviť platové zaradenie?
Ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ŠKD

Vašu uchádzačku o pozíciu vychovávateľky môžete prijať do pracovného pomeru s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať požadovaný kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vychovávateľ. Zaradíte ju ako začínajúcu do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy ako samostatnú až do uplynutia danej podmienky.

Zastupkyna12
Vychovávateľka ŠKD

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

pamkascs
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Prajem pekný deň, pani Pavlíková.
Mám podobnú dilemu, ako kolegyňa. Od 1.9. sme prijali na zastupovanie počas PN vychovávateľku, ktorá má ukončené VŠ II. stupňa odbor manažment + DPŠ k tomuto diplomu, USO vzdelanie ekonomického smeru a doplnené USO ďalšou maturitnou skúškou v odbore vychovávateľ. Doplnenie vzdelania na úrovni USO si robila počas predchádzajúceho pracovného pomeru. Má ukončené adaptačné vzdelávanie a viac ako 4 roky pedagogickej praxe. Môžem ju zaradiť do 5. platovej triedy ako samostatný pedagogický zamestnanec kvalifikovaný na úrovni USO, alebo musím do 6. platovej triedy ako kvalifikovanú na úrovni USO bez kariérového stupňa (uvádzali ste to v iných príspevkoch). S prepojením do RIS a štatistík potom uvádzam kvalifikovaný, VŠ II. stupňa bez kariérového stupňa, vykonáva Vých. činnosť odborne (nemám v programe možnosť zadať kvalifikovaný na úrovni USO).

LibusaZ
Zaradenie PA do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Chcem Vás poprosiť o radu v súvislosti k zaradeniu pedagogického asistenta . PA má nasledovné vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca
-pomaturitné štúdium na SOŠ pedagogickej učiteľ pre materské školy a vychovávateľstvo
Adaptačné vzdelávanie už má, pracovala v školstve.
Do akej platovej triedy má byť táto pedagogická asistentka zaradená?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie PA do platovej triedy

Váš pedagogický asistent je kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí mu zaradenie do 5. platovej triedy.

LibusaZ
Zaradenie PA do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Chcem Vás poprosiť o radu v súvislosti k zaradeniu pedagogického asistenta . PA má nasledovné vzdelanie:
- ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- momentálne si robí pomaturitné štúdium na SOŠ pedagogickej učiteľ pre materské školy a vychovávateľstvo ukončený prvý rok.
V školstve ešte nepracovala. Neviem či má byť zaradená ako 4. plat. trieda a začinajúca, keď ešte nie je kvalifikovaná, či si môže už robiť adaptačné vzdelávanie.
Do akej platovej triedy a kariérového stupňa má byť táto pedagogická asistentka zaradená?
Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie PA do platovej triedy

Vašu pedagogickú asistentku zaradíte do kariérového stupňa začínajúci pedagogický asistent. Do pracovnej zmluvy jej dáte podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Túto podmienku jej dáte, aj keď viete, že študuje. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona zaradíte do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent do 5. platovej triedy. Do adaptačného vzdelávania sa zaradí každý pedagogický zamestnanec pri prvom pracovnom pomere v školstve, a to do piatich dní od vzniku pracovného pomeru bez ohľadu na kvalifikovanosť v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.

AlexPollen
Platová trieda vychovávateľky v ŠKD

Zdravím Vás.
Chcela by som sa opýtať, do akej platovej triedy budem zaradená.
Skončila som učiteľstvo dejepisu a pedagogiky 1. stupeň VŠ a sociálna práca 2. stupeň VŠ. V školstve pracujem už tretí rok ako pedagogický asistent. Chcela by som sa zamestnať v ŠKD a chcela by som vedieť, či by som mohla byť zaradená do platovej triedy 7, ako samostatný pedagogický zamestnanec.

Maria Pavlikova
Platová trieda vychovávateľky v ŠKD

Dobrý deň,
aby ste boli zaradená do 7. platovej triedy ako kvalifikovaná vychovávateľka, musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosť v kategórii vychovávateľ. Predpokladám, že máte úspešne ukončené adaptačné vzdelávanie.