3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zastupkyna12
Vychovávateľka ŠKD

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Chcem Vás požiadať o radu v súvislosti s kvalifikovanosťou vychovávateľky ŠKD.
Záujemkyňa má nasledovné vzdelanie:
- stredoškolské i vysokoškolské vzdelanie nepedagogického smeru
- doplňujúce pedagogické štúdium v odbore učiteľstvo profesijných predmetov (skončené v roku 2020)
V školstve zatiaľ nepracovala.
Môže byť prijatá na pozíciu vychovávateľky ŠKD či už ako kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná, v prípade nekvalifikovanosti s podmienkou doplnenia pedagogického štúdia v odbore vychovávateľ?
Ako jej nastaviť platové zaradenie?
Ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ŠKD

Vašu uchádzačku o pozíciu vychovávateľky môžete prijať do pracovného pomeru s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať požadovaný kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vychovávateľ. Zaradíte ju ako začínajúcu do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy ako samostatnú až do uplynutia danej podmienky.

Zastupkyna12
Vychovávateľka ŠKD

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.