2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kochová
Vychovávateľka ŠKD

Dobrý deň, chcela by sme Vás požiadať o radu pri zamestnankyni, ktorá už od roku 2019 vykonáva činnosť asistentky učiteľa. Chcela by pokračovať ako vychovávateľka, ale pri kontrole jej kvalifikácie som zistila, že ju neviem nájsť vo vyhláške ani pre asistentku učiteľa ani pre vychovávateľku.
Vyštudovala VŠ II. stupňa v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v roku 2008 (podľa zákona 131/2002), program neurčený.

Môžem zamestnankyňu považovať za kvalifikovanú a kde vo vyhláške sa nachádza? Ako asistentka bola v 6PT, keď pôjde za vychovávateľku preradím zamestnankyňu do 7PT. Rozmýšľam správne?
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka ŠKD

Najskôr píšete, že ju vo vyhláške neviete nájsť a potom je v 7. platovej triede ako kvalifikovaná. Ako pedagogický asistent je kvalifikovaná podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 bod 4 písm. b) a ako vychovávateľka podľa prílohy č. 3 oddiel A bod. 5 písm. b) v obidvoch prípadoch s odvolávkou na 8. bod prílohy č. 1, 1. diel, II. časť - pre učiteľky prvého stupňa ZŠ. Ako pedagogický asistent v 6. platovej triede ako vychovávateľka v 7. platovej triede.