2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Vychovávateľka ŠKD zaradenie

Dobrý deň
rada by som sa opýtala ohľadom zaradenia vychovávateľky v ŠKD na základnej škole
Ukončené vzdelanie:
- stredoškolské - gymnázium ukončené maturitou
- vysokoškolské zatiaľ prvého stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika
-budúci rok ukončí vysokú školu a tak bude mať vysokoškolské druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
Na našej škole absolvovala adaptačné vzdelávanie.
Momentálne je zaradená v 8-ej PT ako nekvalifikovaný vychovávateľ nakoľko vo vyhláške č. 437/2009 Z.z. v časti XIII. vychovávateľ pod B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa daný študijný odbor nie je.
Ak ukončí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika bude preradená do 10.-tej PT? Keďže v danej vyhláške pod vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa študijný odbor špeciálna pedagogika už uvedený je.
Je naše uvažovanie, že zatiaľ je v 8-ej PT a potom bude v 10.-ej PT správne?

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ŠKD zaradenie

Uvažujete správne. Vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. je uvedené tak ako uvádzate, na úrovni Bc. je nekvalifikovaná.