1 príspevok / 0 nový
riamarcin
Vychovávateľka v ŠKD

Prosím o usmernenie do akej PT máme zaradiť vychovávateľku v ŠKD, ktorá ukončila I. stupeň VŠ na pedagogickej fakulte v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Má absolvované adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem.