3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ilga
vychovávateľka a výchovné predmety

Dobrý deň, pani Pavlíková!
Informovať by som sa chcela,či vychovvateľka v ŠKD v špeciálnej škole s VJM môže učiť nietoré výchovné predmety, ak jej kvalifikovanosť je:
- maturita na gymnáziu s VJM-1986
- maturita na SPgŠ Levice- odbor vychovávateľstvo- 1987
- maturita na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratisava- učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo-2006
- špeciálna pedagoika pre vychovávateľov v šprciálnopedgogických zaroadeniach,...MPC Bratislava-2008
- teraz je študentkou 3.ročníka univerzity - odbor predškolská a elementárna pedagogika
Ďakujem za kvalifikovanú odpoveď, Zuzana.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka a výchovné predmety

Vzhľadom k tomu, že nemáte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je základnou podmienkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na základnej škole nemôžete učiť. Zákon č. 317/2009 Z. z. však v § 7 ods. 8 umožňuje vychovávateľom dopĺňať si úväzok výchovno-vzdelávacou činnosťou v škole, a to vyučovaním výchovných predmetov v rozsahu sedem vyučovacích hodín. Toto je umožnené aj vychovávateľom so stredoškolským vzdelaním.

ilga
Ďakujem Vám veľni pekne za

Ďakujem Vám veľni pekne za kvalifikovanú odpoveď.