7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sbea
výchovný poradca a zástupca

Dobrý deň.
1. Môže pedagogický zamestnanec vykonávať činnosti výchovného poradcu, aj keď neabsolvoval špecializačné vzdelávanie? Ak áno, môže mať takýto výchovný poradca krátený úväzok podľa nariadenia vlády (podľa príslušnej kategórie)?
2. V našej spojenej škole máme špeciálnu základnú školu s materskou školou, máme zástupcu pre šzš a taktiež zástupcu pre špeciálnu materskú školu (šmš) chcem sa opýtať, aký má mať úväzok zástupca pre šmš 17 hodín alebo 23. Ďakujem.

sbea
výchovný poradca a zástupca

Dobrý deň.
1. Môže pedagogický zamestnanec vykonávať činnosti výchovného poradcu, aj keď neabsolvoval špecializačné vzdelávanie? Ak áno, môže mať takýto výchovný poradca krátený úväzok podľa nariadenia vlády (podľa príslušnej kategórie)?
2. V našej spojenej škole máme špeciálnu základnú školu s materskou školou, máme zástupcu pre šzš a taktiež zástupcu pre špeciálnu materskú školu (šmš) chcem sa opýtať, aký má mať úväzok zástupca pre šmš 17 hodín alebo 23, ak sú v šmš 3 triedy. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Výchovný poradca a zástupca

v § 35 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že špecializované činnosti výchovného poradcu môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie. Ale v prechodných ustanoveniach v § 87 ods. 6 je uvedená výnimka, že špecializačné vzdelávanie by mal absolvovať do 31. 8. 2025. Bez ohľadu, či absolvovala alebo neabsolvovala špecializačné vzdelávanie, jeho úväzok sa určí podľa nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. Na druhú otázku som už odpovedala v tom duchu, že na posúdenie úväzku zástupcu riaditeľa pre materskú školu je dôležitý presný názov školy. Mám skúsenosti, že to robí problém, určiť typ školy, tak úväzok určite podľa typu školy, ktorý je uvedený na tabuli alebo v zriaďovacej listine. Je rozdiel Základná škola s materskou školou, kde materská škola je súčasťou školy alebo spojená škola, kde materská škola je organizačnou zložkou. Tam vzniká rozdiel 17 alebo 23 hodín základného úväzku pri troch triedach materskej školy.

sbea
Výchovný poradca a zástupca

ŠMŠ nie je organizačnou zložkou našej spojenej školy, je v rámci ŠZŠ,takže má mať zástupca úväzok 23 hodín . Ak som to správne pochopila.Ďakujem.

Maria Pavlikova
Výchovný poradca a zástupca

Áno, tak som to myslela.

Miroslava64
výchovný poradca

Chcem sa opýtať či môže učiteľ I.stupňa ZŠ zastávať pozíciu - výchovný poradca bez absolvovania špecializovaného vzdelávania po 30.8.2025. Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
výchovný poradca

Dobrý deň,
špecializovanú činnosť výchovného poradcu môže vykonávať v súlade s § 35 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ten pedagogický zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie. Splnenie uvedenej podmienky sa nevyžaduje podľa § 35 ods. 5 písm. b) uvedeného zákona u učiteľa prvého stupňa základnej školy. § 87 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ho netýka. Ani v prípade, že august má 31 dní.